Podręcznik użytkownika i konserwacji 4ipnet Hsg320

Podręcznik użytkownika i konserwacji 4ipnet Hsg320 jest skierowany do administratorów sieci, którzy chcą skonfigurować i utrzymać bezpieczne połączenie sieciowe za pomocą urządzenia 4ipnet Hsg320. Podręcznik zawiera informacje na temat składania, instalowania i konfigurowania urządzenia, jak również konfiguracji sieci, w tym bezpieczeństwa i protokołów sieciowych. Podręcznik zawiera również informacje dotyczące konserwacji i monitorowania urządzenia oraz instrukcje dotyczące zarządzania zdalnego i zarządzania zasobami. Podręcznik użytkownika i konserwacji 4ipnet Hsg320 oferuje szczegółowe instrukcje, które umożliwiają administratorom sieci zarządzanie urządzeniem w celu zapewnienia optymalnego wykorzystania sieci.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik użytkownika i konserwacji 4ipnet Hsg320

Ten dokument dotyczy komputerów przenośnych HP i Compaq.

Rozszerz pamięć RAM w komputerze przenośnym HP, aby zwiększyć wydajność systemu. W celu zaplanowania rozszerzenia określ typ pamięci, w jaką komputer jest wyposażony, maksymalną ilość pamięci, jaką można zainstalować, oraz ilość pamięci obsługiwaną przez system operacyjny.

Znajdowanie numeru produktu komputera przenośnego HP

Przed zamówieniem nowego modułu pamięci należy uzyskać numer produktu komputera przenośnego, aby sprawdzić dokumentację i specyfikacje dla danego modelu komputera. Numer zazwyczaj znajduje się na etykiecie na spodzie komputera przenośnego lub na opakowaniu, w którym komputer został dostarczony. Aby zobaczyć dodatkowe opcje, przejdź do tematu Jak znaleźć numer modelu lub numer produktu? .

Uwaga:

Ogólna nazwa rodziny podana na obudowie w pobliżu klawiatury lub na ramce wokół ekranu wyświetlacza nie jest wystarczającą informacją do zamówienia części wymiennych.

Wyszukiwanie specyfikacji aktualnie zainstalowanej pamięci (ilość, typ, maksymalna obsługiwana ilość)

Aby uzyskać informacje na temat zainstalowanej pamięci, skorzystaj ze specyfikacji komputera lub podręcznika konserwacji i obsługi. Przejdź do strony głównej wsparcia technicznego HP dla danego modelu komputera, a następnie wybierz kategorię Informacje o produkcie, aby wyświetlić specyfikacje, lub wybierz Podręczniki użytkownika, aby wyświetlić podręcznik konserwacji i obsługi. Możesz też wpisać „specyfikacje” lub „podręcznik konserwacji i obsługi”, a następnie po spacji podać numer swojego produktu w górnej części tej strony (na przykład: specyfikacje RQ877AS).

W podręczniku konserwacji i obsługi w sekcji Pamięć znajdują się specyfikacje dla modułu pamięci, numery części zamiennych modułów pamięci, zgodne procesory oraz typy pamięci RAM, a także liczba gniazd pamięci.

W dokumencie specyfikacji komputera przenośnego w sekcji Pamięć znajdują się poniższe informacje.

 • Ilość zainstalowanej pamięci: Sprawdź ilość pamięci aktualnie zainstalowanej na komputerze, a następnie przejdź do sekcji Sprawdzenie, jak dużo nowej pamięci można dodać w tym dokumencie.

 • Maksymalna obsługiwana ilość pamięci: Od maksymalnej dozwolonej ilości pamięci odejmij ilość pamięci zainstalowanej, aby określić ilość pamięci, jaką można dokupić. Można również zakupić maksymalną ilość dozwolonej pamięci i wymienić aktualne moduły pamięci, zainstalowane w komputerze. Następnie przejdź do sekcji Potwierdź maksymalną ilość pamięci obsługiwaną przez wersję systemu Windows w tym dokumencie. Jako maksymalną ilość pamięci użyj niższej z powyższych dwóch wartości.

  Rodzaj pamięci (włącznie z szybkością): HP zaleca zakup modułów pamięci tego samego rodzaju dla każdego gniazda (tj. tego samego rozmiaru, producenta i tej samej szybkości). Dla optymalnych wyników zaleca się zakup najszybszych modułów pamięci, jakie obsługiwane są przez płytę główną.

  Przestroga:

  Niektóre płyty główne nie są w stanie skonfigurować modułów pamięci od różnych producentów lub różniących się parametrem CAS albo wartością gęstości Aby mieć pewność, że pamięci są zgodne, upewnij się, że wszystkie kości SO-DIMM mają ten sam numer części.

Lokalizacja modułów pamięci komputera przenośnego

Komora modułu pamięci znajduje się w dolnej części większości komputerów przenośnych HP i Compaq. Dla niektórych modeli komputerów przenośnych, w których komora znajduje się pod klawiaturą, HP zaleca kontakt z dostawcą obsługi autoryzowanym przez HP w celu uzyskania pomocy przy zamawianiu i wymianie pamięci.

Zapoznaj się z sekcją Demontaż i wymiana w Podręczniku konserwacji i obsługi Twojego komputera, aby uzyskać szczegółowe instrukcje dotyczące znajdowania komory modułu pamięci. Podręcznik konserwacji i obsługi jest dostępny w kategorii Informacje o produkcie na stronie głównej wsparcia technicznego HP dla danego modelu komputera. Możesz też wpisać „podręcznik konserwacji i obsługi”, a następnie po spacji podać numer swojego produktu, w górnej części tej strony (na przykład: RQ877AS podręcznik konserwacji i obsługi).

Sprawdzenie, jak dużo nowej pamięci można dodać

Sprawdź ilość zainstalowanej pamięci, aby ustalić, ile pamięci można dodać, w zależności od tego, czy komputer jest włączony, czy wyłączony.

Sprawdzanie ilości pamięci w przypadku włączonego komputera

Sprawdzanie ilości pamięci w przypadku, gdy komputer jest włączony, za pomocą programu HP Support Assistant.

  W systemie Windows znajdź narzędzie HP Support Assistant i uruchom je.

  Na karcie Moje urządzenia kliknij opcję Mój komputer przenośny.

  Na karcie Specyfikacje sprawdź aktualnie zainstalowaną pamięć systemową. com/doc-images/153/c06053567. gif" alt="Informacje o pamięci systemu wyświetlane na ekranie programu Support Assistant"/>

  Aby sprawdzić maksymalną ilość pamięci, jaką można dodać, od maksymalnej pojemności pamięci obsługiwanej przez komputer należy odjąć ilość pamięci obecnie zainstalowanej w komputerze. Aby sprawdzić maksymalną ilość pamięci, jaką komputer może obsłużyć, przejdź do sekcji Wyszukiwanie specyfikacji aktualnie zainstalowanej pamięci w tym dokumencie.

  Aby sprawdzić ilość pamięci przypisaną poszczególnym gniazdom, należy podzielić maksymalną ilość obsługiwanej pamięci przez liczbę gniazd pamięci na płycie głównej. Wielkość ta odpowiada zwykle maksymalnej ilości pamięci przypadającej na każde gniazdo. Na przykład jeżeli komputer może obsługiwać maksymalnie 4096 MB (4 GB) pamięci, a na płycie głównej znajdują się cztery gniazda pamięci, w każdym gnieździe należy zainstalować moduły o pojemności do 1 GB.

Sprawdzanie ilości pamięci w przypadku wyłączonego komputera

Otwórz komorę modułu pamięci, aby sprawdzić ilość pamięci w przypadku, gdy komputer nie jest włączony.

Wyłącz komputer i odłącz przewód zasilający.

Odwróć komputer i umieść go na stabilnej powierzchni.

Wyjmij baterię.

Zlokalizuj pokrywę komory modułu pamięci, a następnie otwórz ją za pomocą wkrętaka krzyżakowego. com/doc-images/184/c01412754. jpg" alt="Pokrywa modułu pamięci w dolnej części komputera przenośnego"/>

Przed dotknięciem pamięci musisz uziemić się w celu rozładowania ewentualnego ładunku elektrostatycznego. Połóż dłoń na obudowie komputera i dotknij drugą dłonią metalowej powierzchni lub uziemionego przedmiotu, na przykład metalowej części lampy.

Przyjrzyj się modułom, aby określić liczbę dostępnych gniazd pamięci oraz liczbę gniazd, które są obecnie wykorzystane. com/doc-images/57/c01412755. jpg" alt="Moduły i gniazda pamięci po zdjęciu pokrywy"/>

Zwolnij boczne zaczepy i chwyć zewnętrzne krawędzie pamięci, aby wyjąć każdy moduł z gniazda.

Nie dotykaj złotych styków wchodzących w uchwyt Dotknięcie styków może spowodować uszkodzenie modułu pamięci.

Sprawdź, czy na module pamięci znajdują się naklejki z informacją o ilości pamięci, numerami części zamiennych lub informacjami o produkcie. com/doc-images/925/c01412756. gif" alt="Moduł pamięci, na którym znajduje się naklejka z informacjami na temat części"/>

Aby sprawdzić ilość pamięci przypisaną poszczególnym gniazdom, należy podzielić maksymalną ilość obsługiwanej pamięci przez liczbę gniazd pamięci na płycie głównej. Na przykład, jeżeli komputer może obsługiwać maksymalnie 4096 MB (4 GB) pamięci, a na płycie głównej znajdują się cztery gniazda pamięci, w każdym gnieździe należy zainstalować moduły o pojemności do 1 GB. PriorityLoaderDirectoryHashUtil" id="MaxRAMSupported">

Potwierdź maksymalną ilość pamięci obsługiwaną przez wersję systemu Windows

Ustal ilość pamięci obsługiwanej przez wersję systemu Windows zainstalowaną na Twoim komputerze przenośnym HP.

Maksymalna ilość pamięci dla wersji systemu Windows 10

Minimalne wymagania dotyczące pamięci dla systemu Windows 10 wynoszą 1 GB pamięci RAM (dla wersji 32-bitowej) lub 2 GB pamięci RAM (dla wersji 64-bitowej).

Windows 10 Home

4 GB

128 GB

Windows 10 Education

2 TB

Windows 10 Enterprise

Windows 8 Pro

Wersja Windows 10

Maksymalna ilość pamięci – 32-bity (x86)

Maksymalna ilość pamięci – 64-bity (x64)

Maksymalna ilość pamięci dla wersji systemu Windows 8

Minimalne wymagania dotyczące pamięci dla systemu Windows 8 wynoszą 1 GB pamięci RAM (dla wersji 32-bitowej) lub 2 GB pamięci RAM (dla wersji 64-bitowej).

Wersja Windows 8

Windows 8

Windows 8 Enterprise

512 GB

System Windows 8 Professional

Maksymalna ilość pamięci dla wersji systemu Windows 7

Minimalne wymagania dotyczące pamięci dla systemu Windows 7 wynoszą 1 GB pamięci RAM (dla wersji 32-bitowej) lub 2 GB pamięci RAM (dla wersji 64-bitowej). Maksymalna wielkość pamięci zależy od używanej wersji systemu:

Wersja Windows 7

Maksymalna wielkość adresowalnej pamięci

Starter (32-bitowa lub 64-bitowa wersja systemu)

2 GB

Wszystkie 32-bitowe wersje systemu Windows 7 (za wyjątkiem Starter Edition)

4 GB (około 3, 3 GB dostępne do wykorzystania)

Home Basic wersja 64-bitowa

8 GB

Home Premium wersja 64-bitowa

16 GB

Enterprise wersja 64-bitowa

192 GB

Business wersja 64-bitowa

Ultimate wersja 64-bitowa

Instalacja nowego modułu pamięci

W przypadku większości komputerów przenośnych HP i Compaq nowy moduł pamięci instaluje się w komorze modułu pamięci w dolnej części komputera. Zapoznaj się z poniższymi instrukcjami, aby upewnić się, że dotyczą Twojego komputera. Aby odnaleźć instrukcje dotyczące konkretnie Twojego modelu, skorzystaj z dołączonego podręcznika użytkownika lub w polu wyszukiwania u góry tego okna wpisz „wymiana pamięci”, a następnie po spacji wprowadź numer modelu (na przykład: wymiana pamięci RQ877AS).

Jeśli masz wątpliwości co do samodzielnej instalacji dodatkowego modułu pamięci, skontaktuj się z autoryzowanym serwisem HP w celu uzyskania pomocy. Jeżeli rozszerzenia pamięci dokona osoba lub firma niebędąca autoryzowanym partnerem HP, wszelkie ewentualne szkody nie będą objęte gwarancją produktu. Klient bierze na siebie wszelkie ryzyko oraz odpowiedzialność za szkody związane z rozszerzeniem pamięci.

Jeżeli musisz wyjąć istniejący moduł pamięci przed zainstalowaniem nowego, zwolnij zaczepy przytrzymujące moduł tak, aby go zwolnić, a następnie chwyć moduł za boczne krawędzie, aby go wyjąć. com/doc-images/280/c06053568. gif" alt="Zwalnianie modułu pamięci"/>

Aby zapobiec uszkodzeniu modułu pamięci, nie dotykaj metalowych styków.

Umieść wyjęte moduły w ochronnej torebce antystatycznej.

Trzymając nowy moduł pamięci za boczne krawędzie, ostrożnie włóż go pod kątem do gniazda. com/doc-images/407/c06053569. gif" alt="Wkładanie modułu pamięci do gniazda"/>

Delikatnie, ale zdecydowanym ruchem dociśnij moduł, aby zamocować go na miejscu. Kiedy moduł pamięci znajdzie się w odpowiedniej pozycji, usłyszysz kliknięcie zaczepów. com/doc-images/129/c06053570. gif" alt="Dociskanie modułu pamięci, aby umieścić go w odpowiednim miejscu"/>

Ponownie zamontuj pokrywę komory modułu pamięci.

Podłącz z powrotem przewód zasilający.

Ponownie włóż baterię do komory baterii komputera przenośnego.

Włącz komputer przenośny, aby zakończyć konfigurację rozszerzania pamięci. PriorityLoaderDirectoryHashUtil">

Rozwiązywanie problemów po zainstalowaniu nowego modułu pamięci

Po dodaniu pamięci, jeśli komputer lub system Windows nie uruchamia się, jeśli słychać sygnały dźwiękowe lub widać migające kontrolki w pobliżu klawiszy Caps Lock lub Num Lock, spróbuj wykonać następujące czynności:

Wyjmij nowy moduł pamięci i umieść go ponownie w gnieździe.

Wyjmij nowy moduł pamięci i wyczyść rowek gniazda, w którym się znajdował. Po założeniu okularów ochronnych możesz użyć w tym celu pojemnika ze sprężonym powietrzem z rurkową końcówką, aby usunąć z rowka kurz lub brud.

Wyjmij nowy moduł pamięci i ponownie uruchom komputer. Jeżeli komputer się uruchomi, sprawdź, czy kupiony moduł pamięci jest odpowiedniego typu i o zgodnej pojemności. Więcej informacji na temat zakupu odpowiedniego rodzaju modułu pamięci można znaleźć w sekcjach Wyszukiwanie specyfikacji aktualnie zainstalowanej pamięci i Sprawdzenie, jak dużo nowej pamięci można dodać w tym dokumencie. Użyj oryginalnego modułu pamięci jako referencji.

O ile to możliwe, wszystkie moduły pamięci powinny pochodzić od tego samego producenta i być oznaczone tym samym numerem części.

Jeżeli komputer w dalszym ciągu się nie uruchamia, wyjmij wymieniony moduł pamięci, włóż oryginalne moduły i sprawdź, czy komputer działa prawidłowo w tej konfiguracji.

Sprawdzanie wymagań i obsługiwanych typów modułów pamięci dla komputerów HP

Dowiedz się więcej na temat modułów pamięci i ich wymagań w przypadku komputerów HP.

Moduły pamięci SO-DIMM i ich wymagania

Moduły pamięci typu SO-DIMM są instalowane w komputerach przenośnych. Są one mniejsze i cieńsze od innych modułów DIMM, dlatego używane są tam, gdzie miejsce w obudowie jest ograniczone. Moduły SO-DIMM instalowane w komputerach HP powinny spełniać następujące wymagania:

Liczba pinów modułu SO-DIMM powinna być zgodna z rodzajem gniazda.

Moduły pamięci SO-DIMM wymagają gniazda typu 200-pin.

Moduły pamięci SO-DIMM typu DDR2 są niezgodne z modułami DIMM DDR1 i DIMM DDR2.

Moduły pamięci SO-DIMM typu DDR3 są niezgodne z modułami DIMM DDR1 i DIMM DDR2 i wymagają gniazda typu 204-pin.

Na komputerach korzystających z magistrali systemowej taktowanej na 533 MHz lub 667 MHz należy używać modułów typu PC2-4200 (DDR2 DIMM 533).

Moduły pamięci DIMM i ich wymagania

Moduły pamięci DIMM stosowane w większości komputerów stacjonarnych są to obwody drukowane niewielkich rozmiarów, na których można instalować układy scalone pamięci. Moduły DIMM zapewniają większą przepustowość dzięki konstrukcji z dwoma rzędami pinów rozmieszczonymi po każdej stronie. W efekcie umożliwiają szybszy transfer danych niż moduły typu SIMM. Moduły DIMM mogą być jednostronne lub dwustronne. Moduły DIMM nie muszą być instalowane parami i można je montować w połączeniu z innymi modułami DIMM o tej samej liczbie pinów. Na przykład moduł DIMM o pojemności 1 GB można zainstalować na tej samej płycie głównej co DIMM o pojemności 2 GB.

Moduły DIMM mogą działać maksymalnie z taką prędkością, jak prędkość magistrali komputera. W przypadku zainstalowania dwóch lub więcej modułów DIMM o różnej prędkości łączna prędkość zainstalowanej pamięci jest równa prędkości modułu DIMM o najniższej prędkości.

Moduły DIMM instalowane w komputerach HP powinny spełniać następujące wymagania:

Liczba pinów modułu DIMM powinna być zgodna z rodzajem gniazda.

Pamięć DDR wymaga gniazda typu 184-pin i napięcia roboczego 2, 5 V.

Pamięć DDR2 nie jest zgodna z DDR1, wymaga gniazda typu 240-pin i napięcia roboczego 1, 8 V.

Pamięć DDR3 działa z przepustowością niemal dwa razy taką, jak DDR2.

Moduły pamięci DIMM DDR3 są niezgodne z modułami DDR1 i DDR2.

Moduły pamięci DIMM DDR3 wymagają gniazda typu 240-pin i napięcia roboczego 1, 5 V. Szczelina dla modułów DDR3 jest inna, niż dla DDR2 i DAR. Nie należy podejmować próby instalacji modułu pamięci DDR3 na płycie głównej z gniazdami DAR lub DDR2. Może to spowodować trwałe uszkodzenie płyty głównej i pamięci DIMM.

SCRAM (synchroniczna pamięć dynamiczna o dostępie swobodnym): Jeżeli w komputerze zainstalowany został oryginalnie moduł pamięci DAR typu SCRAM, należy instalować tylko moduły tego samego typu.

Moduły pamięci RIMM i ich wymagania

Moduły pamięci typu RIMM to 184-pinowe karty pamięci, zapewniające prędkość transmisji 600-800 MHz. Moduły RIMM używane w środowisku procesorów Intel Pentium® 4 są instalowane na magistrali 400 MHz i zapewniają prędkość transmisji do 3, 2 GB na sekundę. Moduły RIMM instalowane w komputerach HP powinny spełniać następujące wymagania:

W komputerach HP należy instalować moduły RDR typu PC600 lub PC800 (RDRAM, 184-pinowe).

Non-ECC (bez kodu korekcji błędów).

Zgodne ze specyfikacją Rambus/Intel.

We wszystkich czterech gniazdach RIMM powinny znajdować się moduły pamięci RIMM lub tzw. moduły ciągłości (C-RIMM). Moduły C-RIMM nie zawierają pamięci, ale zamykają obwód pamięci.

Należy instalować moduły RIMM jednego producenta i zawsze w parach. Moduły RIMM w każdym kanale powinny posiadać tą samą pojemność.

Wolne gniazda należy zaślepić modułami ciągłości C-RIMM w położeniach RIMM A2 i B2.

Karty pamięci RIMM należy zainstalować w gniazdach RIMM A1 i B1.

Moduły pamięci SO-RIMM i ich wymagania

Moduły SO-RIMM są 160-pinowymi płytami pamięci instalowanymi w komputerach przenośnych. Są one mniejsze od innych modułów RIMM, dlatego używane są tam, gdzie jest ograniczona ilość miejsca w obudowie.

Moduły pamięci z trybem dwukanałowym lub trzykanałowym

Niektóre moduły pamięci mogą pracować w trybie wielokanałowym. Informacje dotyczące trybu dwukanałowego są podawane w specyfikacji płyty głównej, jeżeli płyta obsługuje ten tryb. Dwukanałowy i trzykanałowy tryb dostępu do pamięci zapewnia zwiększoną wydajność względem trybu jednokanałowego.

Płyty główne z chipsetem Intel i945G lub i945P, z modułami pamięci DDR2-667 i z obsługą technologii Gigabit mają taką samą wydajność, jak moduły pamięci DDR2-533. Moduły pamięci typu DDR2-667 o większej prędkości muszą mieć pojemność 256 MB lub 512 MB.

Działanie modułów pamięci DDR w trybie wielokanałowym wymaga, aby spełnione były następujące warunki:

Wszystkie moduły DIMM powinny mieć tę samą pojemność (256 MB, 512 MB itp. )

Jednakowa technologia układu scalonego DRAM (x8 lub x16).

Płytki drukowane dwustronnie lub jednostronnie.

Tryb dwukanałowy jest obsługiwany przez moduły typu DDR2 i DDR3. Moduły pamięci tego samego typu należy instalować odpowiednio w gniazdach kanału A i kanału B, znajdujących się po tej samej stronie. Gniazda kart pamięci są zwykle oznaczone kolorami, aby ułatwić dopasowanie.

Moduły typu DDR3 obsługują do 3 kart DIMM w trybie trzykanałowym. Moduły pamięci tego samego typu i o jednakowej pojemności należy instalować odpowiednio w gniazdach kanału A, kanału B i kanału C, znajdujących się po tej samej stronie. PriorityLoaderDirectoryHashUtil" id="OrderMemory">

Kup rozszerzenia pamięci

HP zaleca zakup modułów pamięci bezpośrednio od HP, autoryzowanego dealera HP lub od uznanego dostawcy części komputerowych, jak np. Crucial.

Wielu dostawców części komputerowych nawiązuje współpracę partnerską z HP, aby móc proponować moduły pamięci odpowiednie dla poszczególnych modeli komputerów. Przed zakupem modułów należy sprawdzić, jakie rodzaje pamięci są obsługiwane przez komputer i ile pamięci można zainstalować.

Pierwsze kroki

Zanim zaczniesz używać swojego nowego iPhone’a, skonfiguruj kilka podstawowych funkcji.

Podstawowa konfiguracja

Personalizacja

Twój iPhone może odzwierciedlać Twój osobisty styl i preferencje. Umieść ulubione zdjęcia na zablokowanym ekranie, dodaj widżety do ekranu początkowego, zmień wielkość tekstu i nie tylko. com/pl-pl/guide/iphone/iphefb3daa42/16. 0">Personalizowanie iPhone’a

Świetne zdjęcia

Dzięki iPhone’owi możesz uchwycić chwilę w dowolnym miejscu. Dowiedz się, jak szybko robić zdjęcia i nagrywać wideo, a także korzystać z innych funkcji aparatu iPhone’a. com/pl-pl/guide/iphone/iph9bbc8619e/16. 0">Robienie świetnych zdjęć i wideo

Utrzymywanie kontaktu

iPhone ułatwia utrzymywanie kontaktu z ważnymi dla Ciebie osobami. Dodaj je do swoich kontaktów, aby mieć ich dane zawsze pod ręką. Możesz kontaktować się z nimi przy użyciu wiadomości, połączeń telefonicznych oraz połączeń FaceTime. com/pl-pl/guide/iphone/iph41060df75/16. 0">Pozostawanie w kontakcie z rodziną i znajomymi

W rodzinie

Chmura rodzinna pozwala wspólnie z członkami rodziny korzystać z zakupów w aplikacjach, a także udostępniać wzajemnie swoje położenie i dane dotyczące zdrowia. Możesz także skonfigurować nadzór rodzicielski, aby zarządzać sposobem korzystania z urządzeń przez dzieci. com/pl-pl/guide/iphone/iph023f98729/16. 0">Udostępnianie funkcji w rodzinie

Codzienne czynności

Dowiedz się, jak przy użyciu aplikacji na iPhonie uzyskiwać trasę do najczęściej odwiedzanych miejsc, płacić za kawę, otrzymywać przypomnienia o ważnych zadaniach, a nawet zamykać automatycznie drzwi, gdy wychodzisz z domu. com/pl-pl/guide/iphone/iph556acc36f/16. 0#iph21a3cd849" "="">Używanie iPhone’a do codziennych czynności

Aby przeglądać Podręcznik użytkownika iPhone’a, kliknij w Spis treści u góry strony, albo wpisz słowo lub frazę w polu wyszukiwania. Możesz także pobrać podręcznik z Apple Books (jeśli jest dostępny w Twoim regionie).

Podręcznik użytkownika iPhone’a

 • Witaj
  • Podstawowa konfiguracjaPersonalizowanie iPhone’aRobienie świetnych zdjęć i wideoPozostawanie w kontakcie z rodziną i znajomymiUdostępnianie funkcji w rodzinieUżywanie iPhone’a do codziennych czynności
   Obsługiwane modeleiPhone 8iPhone 8 PlusiPhone XiPhone XRiPhone XSiPhone XS MaxiPhone 11iPhone 11 ProiPhone 11 Pro MaxiPhone SE (2. generacji)iPhone 12 miniiPhone 12iPhone 12 ProiPhone 12 Pro MaxiPhone 13 miniiPhone 13iPhone 13 ProiPhone 13 Pro MaxiPhone SE (3. generacji)iPhone 14iPhone 14 PlusiPhone 14 ProiPhone 14 Pro MaxNowości w systemie iOS 16
    Włączanie i konfigurowanie iPhone’aBudzenie i odblokowywanieKonfigurowanie usługi sieci komórkowejUżywanie dwóch kart SIMŁączenie z Internetem
     Ustawienia Apple IDWłączanie lub wyłączanie funkcji iCloudSubskrybowanie iCloud+Znajdowanie ustawieńKonfigurowanie kont poczty email, kontaktów i kalendarzyZnaczenie ikon na pasku statusu
      Ładowanie bateriiWyświetlanie procentu naładowania bateriiSprawdzanie kondycji i danych użycia bateriiPobieranie podręcznika użytkownika lub oznaczanie go zakładką
        Podstawowe gestyPoznaj gesty używane na modelach iPhone’a z Face IDRegulowanie głośności
         Otwieranie aplikacjiZnajdowanie aplikacji w bibliotece aplikacjiPrzełączanie między otwartymi aplikacjamiZamykanie i ponowne otwieranie aplikacji
          Dyktowanie tekstuPisanie przy użyciu klawiatury ekranowejZaznaczanie i edycja tekstuKorzystanie z predykcji tekstuKorzystanie z zastępowania tekstuDodawanie i zmiana klawiaturWielozadaniowość przy użyciu obrazu w obrazieUzyskiwanie dostępu do funkcji z zablokowanego ekranuWyświetlanie aktywności w polu Dynamic IslandWykonywanie szybkich czynnościWyszukiwanie z ekranu początkowego lub zablokowanego ekranuWysyłanie rzeczy przy użyciu funkcji AirDropRobienie zrzutu lub nagrywanie ekranu
           Rysowanie w aplikacjachDodawanie tekstu, kształtów i podpisówPrzybliżanie lub powiększanie w oznaczeniachUzyskiwanie informacji o iPhonieWyświetlanie lub zmiana ustawień danych sieci komórkowejPodróżowanie z iPhone’em
            Zmienianie dźwięków i wibracjiPersonalizowanie zablokowanego ekranu iPhone’aZmienianie tapetyZmienianie jasności i balansu kolorówPrzedłużanie czasu, przez który ekran iPhone’a pozostaje włączonyPowiększanie zawartości ekranuZmienianie nazwy iPhone’aZmienianie daty i czasuZmienianie języka i regionu
             Porządkowanie aplikacji w folderachDodawanie widżetów do ekranu początkowegoPrzenoszenie aplikacji i widżetów na ekranie początkowymUsuwanie aplikacjiKorzystanie z centrum sterowania oraz dostosowywanie goZmienianie lub blokowanie orientacji ekranu
              Wyświetlanie powiadomień oraz reagowanie na nieZmienianie ustawień powiadomieńKonfigurowanie trybu skupieniaDopuszczanie lub wyciszanie powiadomień w trybie skupieniaWłączanie lub wyłączanie trybu skupieniaSkupienie się podczas prowadzenia pojazdu
                Pobieranie aplikacji
                 Subskrybowanie Apple ArcadePobieranie gierGranie ze znajomymi w Game CenterŁączenie kontrolera do gierUżywanie wycinków aplikacjiZarządzanie zakupami, subskrypcjami, ustawieniami i ograniczeniamiInstalowanie czcionek i zarządzanie nimi
                  Kupowanie książek i książek audioCzytanie książekDodawanie adnotacji do książekDostęp do książek na innych urządzeniach AppleSłuchanie książek audioUstawianie celów czytelniczychPorządkowanie książekCzytanie dokumentów PDFKalkulator
                   Tworzenie i edytowanie wydarzeń w aplikacji KalendarzWysyłanie zaproszeńOdpowiadanie na zaproszeniaZmienianie sposobu wyświetlania wydarzeńWyszukiwanie wydarzeńDostosowywanie kalendarzaŚledzenie wydarzeńKorzystanie z wielu kalendarzyUżywanie kalendarza świątUdostępnianie kalendarzy iCloud
                     Podstawy używania aparatu Ustawianie aparatuStosowanie stylów fotograficznychRobienie zdjęć Live PhotoRobienie zdjęć w trybie SeriaRobienie selfieRobienie zdjęć panoramicznychRobienie zdjęć i nagrywanie wideo w trybie makroRobienie zdjęć portretowychRobienie zdjęć w trybie nocnymRobienie zdjęć Apple ProRAWZmienianie głośności migawkiZmienianie ustawień HDRNagrywanie wideoNagrywanie wideo ProResNagrywanie wideo w trybie filmowymZmienianie ustawień nagrywania wideoZachowywanie ustawień aparatuZmienianie zaawansowanych ustawień aparatuWyświetlanie, udostępnianie i drukowanie zdjęćUżywanie funkcji Tekst na żywoSkanowanie kodu QR
                      Wyświetlanie zegarów świataUstawianie alarmuKorzystanie z minutnika lub stoperaKompas
                       Dodawanie i używanie danych kontaktowychEdytowanie kontaktówDodawanie własnych danych kontaktowychKorzystanie z innych kont kontaktówKorzystanie z kontaktów w aplikacji TelefonŁączenie lub ukrywanie powielonych kontaktów
                        Konfigurowanie FaceTimeWykonywanie i odbieranie połączeńTworzenie łącza FaceTimeRobienie zdjęcia Live PhotoWłączanie funkcji Podpisy na żywo podczas połączenia FaceTimeUżywanie innych aplikacji podczas połączeniaWykonywanie grupowego połączenia FaceTimeWyświetlanie uczestników jako siatkiWspólne oglądanie, słuchanie i granie przy użyciu SharePlayUdostępnianie ekranuPrzekazywanie połączenia FaceTime na inne urządzenieZmienianie ustawień wideo Zmienianie ustawień dźwiękuDodawanie efektów aparatuOpuszczanie połączenia lub przełączanie na WiadomościBlokowanie wybranych dzwoniących
                         Podłączanie urządzeń zewnętrznych lub łączenie z serweramiWyświetlanie i modyfikowanie plików i folderówPorządkowanie plików i folderówWysyłanie plikówKonfigurowanie iCloud DriveUdostępnianie plików i folderów w iCloud Drive
                           Udostępnianie swojego położeniaWysyłanie położenia przez łącze satelitarneDodawanie lub usuwanie znajomegoLokalizowanie znajomegoOtrzymywanie powiadomień o zmianie położenia znajomychPowiadamianie znajomego o zmianie swojego położenia
                            Dodawanie iPhone’aDodawanie portfela z MagSafe do iPhone’aPowiadamianie o pozostawieniu urządzeniaLokalizowanie urządzeniaOznaczanie urządzenia jako utraconegoWymazywanie urządzeniaUsuwanie urządzenia
                             Dodawanie AirTagaDodawanie przedmiotu innej firmyPowiadamianie o pozostawieniu przedmiotuLokalizowanie przedmiotuOznaczanie przedmiotu jako utraconegoUsuwanie przedmiotuDostosowywanie ustawień mapy
                              Wprowadzenie do aplikacji FitnessŚledzenie dziennej aktywnościWyświetlanie historii aktywności, trendów i nagródSynchronizowanie aplikacji treningowej innej firmyDostosowywanie powiadomień z aplikacji FitnessUdostępnianie swojej aktywności
                               Subskrybowanie Apple Fitness+Przeglądanie treningów i sesji medytacji Apple Fitness+Rozpoczynanie treningu Apple Fitness+Zmienianie zawartości ekranu podczas treningu lub sesji medytacji Apple Fitness+Pobieranie treningu lub sesji medytacji Apple Fitness+
                                Pierwsze kroki w aplikacji FreeformTworzenie tablicy FreeformUżywanie swoich tablic Freeform ze wszystkich posiadanych urządzeń
                                 RysunkiLinie i kształtyNaklejkiPola tekstoweZdjęcia i wideoSkany, łącza i inne plikiDostępne opisyStosowanie spójnych stylówRozmieszczanie rzeczy na tablicyWyszukiwanie rzeczy na tablicy FreeformUdostępnianie i współpracaUsuwanie tablic
                                  Wprowadzenie do aplikacji ZdrowieWypełnianie szczegółów dotyczących zdrowia
                                   Wprowadzenie do danych w aplikacji ZdrowieWyświetlanie danych zdrowotnychUdostępnianie swoich danych zdrowotnychWyświetlanie danych dotyczących zdrowia udostępnianych przez innych
                                    Pobieranie rekordów danych zdrowotnychWyświetlanie rekordów danych zdrowotnychKontrolowanie swojej stabilności chodu
                                     Rejestrowanie miesiączkiWyświetlanie przewidywań miesiączki i historii cyklu
                                      Śledzenie przyjmowanych lekówWyświetlanie dodatkowych informacji o lekach
                                       Konfigurowanie harmonogramu trybu skupienia SenWyłączanie alarmów i usuwanie harmonogramów snuDodawanie lub zmiana harmonogramu snuWłączanie lub wyłączanie trybu skupienia SenZmienianie czasu relaksu, celu Sen i innych ustawieńWyświetlanie swojej historii snu
                                        Używanie funkcji związanych z głośnością słuchawekSprawdzanie poziomu głośności słuchawekRejestrowanie się jako dawca organówTworzenie backupu danych aplikacji Zdrowie
                                         Wprowadzenie do aplikacji DomKonwertowanie na nową architekturę aplikacji DomKonfigurowanie akcesoriówSterowanie akcesoriamiSterowanie akcesoriami w domu za pomocą SiriKonfigurowanie HomePodaZdalne sterowanie domemTworzenie i używanie scenTworzenie automatyzacjiKonfigurowanie kamerRozpoznawanie twarzyOtwieranie drzwi przy użyciu klucza do domuKonfigurowanie routeraZapraszanie innych do sterowania akcesoriamiDodawanie kolejnych domów
                                          Uzyskiwanie muzyki, filmów i programów TVPobieranie dzwonkówZarządzanie kupionymi rzeczami i ustawieniami
                                           Powiększanie przedmiotówTworzenie aktywnościZmienianie ustawień
                                            Wykrywanie osób w pobliżuWykrywanie drzwi w pobliżuUzyskiwanie opisów obrazu otoczeniaKonfigurowanie skrótów funkcji Tryb wykrywania
                                              Dodawanie i usuwanie kont emailKonfigurowanie niestandardowej domeny emailSprawdzanie wiadomości email
                                               Wysyłanie wiadomości emailCofanie wysyłki wiadomości emailOdpowiadanie na wiadomości email i przesyłanie ich dalejZachowywanie wersji roboczej wiadomości email
                                                Dodawanie załączników do wiadomości emailPobieranie załączników wiadomości emailDodawanie adnotacji do wiadomości emailKonfigurowanie powiadomień dotyczących wiadomości emailWyszukiwanie wiadomości emailOrganizowanie wiadomości email w skrzynkach pocztowych
                                                 Oznaczanie wiadomości email flagąFiltrowanie wiadomości email
                                                  Korzystanie z funkcji Ukryj mój adres emailUżywanie funkcji Ochrona prywatności w aplikacji PocztaZmiana ustawień wiadomości emailUsuwanie i odzyskiwanie usuniętych wiadomości emailDodawanie widżetu Poczta do ekranu początkowegoDrukowanie wiadomości email
                                                   Wyświetlanie map
                                                    Wyszukiwanie miejscZnajdowanie pobliskich atrakcji, restauracji i usługUzyskiwanie informacji o miejscachOznaczanie miejscUdostępnianie miejscOcenianie miejscZachowywanie ulubionych miejscPoznawanie nowych miejsc przy użyciu przewodnikówPorządkowanie miejsc w swoich przewodnikach Uzyskiwanie informacji o ruchu drogowym i pogodzieUsuwanie ważnych miejscZnajdowanie ustawień Map
                                                     Uzyskiwanie trasy przy użyciu Siri, Map i widżetu MapyWybieranie innych opcji trasy
                                                      Udostępnianie szacowanego czasu przybyciaZnajdowanie przystanków na trasieWyświetlanie przeglądu trasy lub listy skrętówZmienianie ustawień wskazówek mówionychKonfigurowanie tras dla pojazdów elektrycznychUzyskiwanie trasy przejazdu samochodemZnajdowanie zaparkowanego samochoduZgłaszanie zdarzeń drogowychUzyskiwanie trasy przejazdu roweremUzyskiwanie trasy przejścia pieszoUzyskiwanie trasy przejazdu transportem publicznymUsuwanie ostatnich tras
                                                       Używanie funkcji Rozejrzyj sięWycieczki FlyoverZamawianie przejazdów
                                                        MiarkaWyświetlanie i zachowywanie pomiarówMierzenie wzrostuUżywanie poziomicy
                                                         Konfigurowanie WiadomościWysyłanie i odbieranie wiadomościCofanie i edycja wiadomościŚledzenie wiadomości i rozmówRozpoczynanie rozmowy grupowejDodawanie zdjęć i wideoWysyłanie i odbieranie zawartościWspólne oglądanie, słuchanie i granie przy użyciu funkcji SharePlayWspółpraca nad projektamiAnimowanie wiadomościUżywanie aplikacji obsługujących iMessageUżywanie MemojiWysyłanie efektu Digital TouchWysyłanie, odbieranie i proszenie o płatności przy użyciu Apple CashZmienianie powiadomieńBlokowanie, filtrowanie i zgłaszanie wiadomościUsuwanie wiadomości
                                                          Pobieranie muzykiWyświetlanie albumów, playlist i innych rzeczyOdtwarzanie muzykiDodawanie muzyki do kolejkiSłuchanie stacji radiowych
                                                           Subskrybowanie Apple MusicSłuchanie muzyki w formacie LosslessSłuchanie muzyki w formacie Dolby AtmosFunkcja Apple Music SingZnajdowanie nowej muzykiDodawanie muzyki i słuchanie jej poza sieciąUzyskiwanie spersonalizowanych rekomendacjiWyszukiwanie muzykiTworzenie playlistSprawdzanie, czego słuchają znajomiUżywanie Siri do odtwarzania muzykiSłuchanie muzyki jako subskrybent Apple Music VoiceZmienianie brzmienia muzyki
                                                            Pierwsze kroki w aplikacji NewsUżywanie widżetów aplikacji NewsWyświetlanie publikacji wybranych specjalnie dla CiebieCzytanie publikacjiObserwowanie ulubionych zespołów sportowych w grupie My SportsSłuchanie Apple News Today
                                                             Subskrybowanie Apple News+Przeglądanie i czytanie publikacji i wydań Apple News+Pobieranie wydań Apple News+Słuchanie publikacji w wersji audioWyszukiwanie publikacjiZachowywanie publikacjiSubskrybowanie kanałów
                                                              Pierwsze kroki w aplikacji NotatkiDodawanie lub usuwanie kontTworzenie i formatowanie notatekRysowanie lub pisanieSkanowanie tekstu i dokumentówDodawanie zdjęć, wideo i innych rzeczyTworzenie szybkich notatekWyszukiwanie notatekPorządkowanie w folderachPorządkowanie przy użyciu tagówUżywanie folderów inteligentnychBlokowanie notatekZmienianie ustawień aplikacji Notatki
                                                               Wykonywanie połączeniaOdbieranie lub odrzucanie połączeń przychodzącychOpcje dostępne w czasie trwania połączeniaSprawdzanie poczty głosowejWybieranie dzwonków i wibracjiWykonywanie połączeń przez Wi‑FiKonfigurowanie przekazywania połączeń i połączeń oczekującychUnikanie niechcianych połączeń
                                                                Wyświetlanie zdjęćOdtwarzanie wideo i pokazów slajdówUsuwanie lub ukrywanie zdjęć i wideoEdytowanie zdjęć i wideoPrzycinanie długości wideo i korygowanie zwolnionego tempaEdycja wideo w trybie filmowymEdycja zdjęć Live PhotoEdycja zdjęć portretowychUżywanie albumów ze zdjęciamiEdycja i porządkowanie albumówFiltrowanie i sortowanie zdjęć i wideo w albumachPowielanie i kopiowanie zdjęć i wideoZnajdowanie i usuwanie powielonych zdjęć i wideoWyszukiwanie zdjęćZnajdowanie i identyfikowanie osób w aplikacji ZdjęciaPrzeglądanie zdjęć według miejscUdostępnianie zdjęć i wideoWyświetlanie udostępnionych Ci zdjęć i wideoUżywanie funkcji Tekst na żywo do interakcji z zawartością zdjęcia lub wideoUżywanie wyszukiwania wizualnego do identyfikowania obiektów na zdjęciachWyodrębnianie obiektu z tła zdjęciaOglądanie wspomnieńPersonalizowanie wspomnieńZarządzanie wspomnieniami i polecanymi zdjęciami
                                                                 Korzystanie z funkcji Zdjęcia w iCloudUżywanie albumów udostępnianych w iCloudKonfigurowanie udostępnianej biblioteki zdjęć w iCloud lub dołączanie do niejDodawanie zawartości do udostępnianej biblioteki zdjęć w iCloudKorzystanie z udostępnianej biblioteki zdjęć w iCloudImportowanie zdjęć i wideoDrukowanie zdjęć
                                                                  Znajdowanie podcastówSłuchanie podcastówObserwowanie ulubionych podcastówPorządkowanie biblioteki podcastówPobieranie, zachowywanie lub udostępnianie podcastówSubskrybowanie podcastówZmienianie ustawień pobierania
                                                                   Konfigurowanie kontDodawanie pozycji do listyEdycja i zarządzanie listąWyszukiwanie i porządkowanie listPraca z szablonamiUżywanie list inteligentnychZmienianie ustawień aplikacji PrzypomnieniaDrukowanie przypomnień
                                                                    Przeglądanie InternetuDostosowywanie ustawień SafariZmienianie układuWyszukiwanie witryn
                                                                     Otwieranie i zamykanie kartPorządkowanie kartWyświetlanie swoich kart Safari z innego urządzenia AppleUdostępnianie grup kartOznaczanie witryn jako ulubionychZachowywanie stron na liście CzytelniaZnajdowanie udostępnionych Ci łączyDodawanie oznaczeń do strony www i zachowywanie jej jako pliku PDFAutomatyczne wypełnianie formularzyPobieranie rozszerzeńUkrywanie reklam i innych elementów stron rozpraszających uwagęWymazywanie pamięci podręcznej
                                                                      Przeglądanie prywatneUżywanie kluczy w SafariSkróty
                                                                       Sprawdzanie notowań giełdowychZarządzanie wieloma listami obserwowanychCzytanie aktualności biznesowychDodawanie dat publikacji wyników finansowych do kalendarzaDodawanie widżetu Giełda do ekranu początkowegoPorady
                                                                        Tłumaczenie tekstu, głosu i rozmówTłumaczenie tekstu w aplikacjachTłumaczenie przy użyciu widoku aparatu
                                                                         Łączenie aplikacji i dodawanie dostawcy TVSubskrybowanie Apple TV+ i kanałów Apple TVUzyskiwanie seriali, filmów i innych rzeczyOglądanie relacji z wydarzeń sportowychSterowanie odtwarzaniemWspólne oglądanie podczas sesji SharePlayZarządzanie biblioteką
                                                                          Rejestrowanie nagraniaOdtwarzanieEdytowanie lub usuwanie nagraniaUaktualnianie nagrańPorządkowanie nagrańWyszukiwanie nagrania lub zmiana jego nazwyUdostępnianie nagraniaPowielanie nagrania
                                                                           Przechowywanie kart w aplikacji PortfelKonfigurowanie Apple PayUżywanie Apple Pay do dokonywania płatności zbliżeniowychUżywanie Apple Pay w aplikacjach, wycinkach aplikacji i w SafariUżywanie karty Apple CashUżywanie karty Apple CardZarządzanie kartami płatniczymi i transakcjamiPłacenie w środkach transportu publicznegoUżywanie kluczy cyfrowychUżywanie prawa jazdy lub stanowego dokumentu tożsamościUżywanie legitymacji studenckichKarta konta AppleDodawanie i używanie kartZarządzanie kartamiUżywanie kart szczepień przeciw COVID‑19
                                                                            Sprawdzanie pogodySprawdzanie pogody w innych miejscachWyświetlanie map pogodowychZarządzanie powiadomieniami o pogodzieDodawanie widżetu Pogoda do ekranu początkowegoZnaczenie ikon pogody
                                                                             Używanie SiriPoznawanie możliwości SiriInformowanie Siri o sobieOgłaszanie połączeń i powiadomień przez SiriDodawanie skrótów SiriInformacje o sugestiach SiriKorzystanie z Siri w samochodzieZmienianie ustawień Siri
                                                                              Kontaktowanie się ze służbami ratowniczymiUżywanie funkcji Alarmowe SOS (łącze satelitarne)Konfigurowanie i wyświetlanie karty medycznejZarządzanie wykrywaniem wypadkówZerowanie ustawień prywatności i ochrony w nagłych wypadkach
                                                                               Konfigurowanie chmury rodzinnejDodawanie członków Chmury rodzinnejUsuwanie członków Chmury rodzinnejUdostępnianie subskrypcjiUdostępnianie zakupówUdostępnianie położenia rodzinie i lokalizowanie zgubionych urządzeńKonfigurowanie karty Apple Cash w rodzinie oraz Apple Card w rodzinieKonfigurowanie nadzoru rodzicielskiegoKonfigurowanie urządzenia dziecka
                                                                                Wyświetlanie podsumowania funkcji Czas przed ekranemKonfigurowanie funkcji Czas przed ekranem dla siebieKonfigurowanie funkcji Czas przed ekranem dla członka rodzinyWyświetlanie raportu dotyczącego użycia swojego urządzenia
                                                                                 Przewód do ładowaniaZasilaczeŁadowarki i baterie zewnętrzne MagSafeEtui i futerały MagSafeŁadowarki bezprzewodowe z oznaczeniem „Qi‑Certified”
                                                                                  Używanie słuchawek AirPodsUżywanie słuchawek EarPodsApple Watch
                                                                                   Bezprzewodowe przesyłanie strumieniowe wideo i zdjęć do Apple TV lub telewizora inteligentnegoPodłączanie wyświetlacza przy użyciu kablaHomePod i inne głośniki bezprzewodowe
                                                                                    Łączenie klawiatury Magic Keyboard w paręWprowadzanie liter ze znakami diakrytycznymiPrzełączanie klawiaturUżywanie skrótówWybieranie zamiennego układu klawiszyZmienianie opcji dotyczących wspomagania pisaniaZewnętrzne urządzenia pamięci masowejAkcesoria BluetoothDrukarki
                                                                                     Udostępnianie połączenia z InternetemUmożliwianie połączeń telefonicznych na iPadzie, iPodzie touch oraz MacuUżywanie iPhone’a jako kamery internetowejPrzekazywanie zadań między urządzeniamiBezprzewodowe strumieniowanie wideo, zdjęć i dźwięku do MacaWycinanie, kopiowanie i wklejanie między iPhone’em i innymi urządzeniamiPodłączanie iPhone’a do komputera przy użyciu przewodu
                                                                                      Wprowadzenie do przesyłania plikówPrzesyłanie plików przez email, wiadomości lub AirDropAutomatyczne uaktualnianie plików przy użyciu iCloudPrzesyłanie plików przy użyciu zewnętrznego urządzenia pamięci masowejUżywanie serwera plików do przesłania plików między iPhone’em a komputeremUdostępnianie plików przy użyciu usługi przechowywania w chmurzeSynchronizowanie lub przesyłanie plików przy użyciu Findera lub iTunes
                                                                                       CarPlay — wprowadzenieŁączenie z CarPlayUżywanie narzędzi pojazduUzyskiwanie wskazówek „krok po kroku”Zmienianie widoku mapyWykonywanie połączeń telefonicznychWyświetlanie kalendarzaWysyłanie i odbieranie wiadomości tekstowychOgłaszanie przychodzących wiadomości tekstowychOdtwarzanie podcastówOdtwarzanie książek audioSłuchanie wiadomości Apple NewsSterowanie domemUżywanie innych aplikacji z CarPlayZmienianie ułożenia ikon na ekranie początkowym CarPlayZmienianie ustawień CarPlay
                                                                                        Pierwsze kroki z funkcjami dostępności
                                                                                          Włączanie VoiceOver i ćwiczenie gestówZmienianie ustawień VoiceOverNauka gestów VoiceOverObsługa iPhone’a przy użyciu gestów VoiceOverSterowanie funkcją VoiceOver przy użyciu pokrętłaKorzystanie z klawiatury ekranowejPisanie palcemUżywanie VoiceOver za pomocą klawiatury zewnętrznej AppleKorzystanie z monitora brajlowskiegoPisanie brajlem na ekranieDostosowywanie gestów i skrótów klawiszowychUżywanie VoiceOver z urządzeniem wskazującymEksplorowanie obrazków i wideo przy użyciu VoiceOverKorzystanie z funkcji VoiceOver w aplikacjachZoom (powiększanie zawartości ekranu)Ekran i wielkość tekstuRuchZawartość mówionaAudiodeskrypcja
                                                                                           AssistiveTouchUdogodnienia dotykuStuknięcie w tyłŁatwy dostępOdbieranie audio połączeńWibracjaFace ID i wykrywanie uwagi
                                                                                            Konfigurowanie funkcji Sterowanie przełącznikamiKorzystanie z funkcji Sterowanie przełącznikamiSterowanie głosowePrzycisk boczny lub przycisk PoczątekApple TV RemoteSterowanie wskaźnikiemKlawiaturyAirPodsKlonowanie Apple Watch
                                                                                             Aparaty słuchoweLive ListenRozpoznawanie dźwiękuRTT oraz TTYDźwięk mono, wyrównanie oraz redukcja hałasu otoczeniaMiganie diody przy alertachDźwięk słuchawekDźwięki tłaNapisyTranskrypcje wiadomości interkomuPodpisy na żywo (beta)
                                                                                              Dostęp nadzorowanySiriSkróty dostępnościUstawienia według aplikacji
                                                                                               Używanie wbudowanych funkcji ochrony bezpieczeństwa i prywatności
                                                                                                Ustawianie koduKonfigurowanie Face IDKonfigurowanie Touch IDKontrolowanie dostępu do informacji na zablokowanym ekranieDbaj o bezpieczeństwo swojego Apple ID
                                                                                                 Logowanie się przy użyciu kluczyLogowanie się, używając konta AppleAutomatyczne wypełnianie silnych hasełZmienianie słabych lub zagrożonych hasełWyświetlanie haseł i informacji powiązanych z nimiBezpieczne udostępnianie kluczy i haseł przy użyciu AirDropZapewnianie dostępu do kluczy i haseł na wszystkich swoich urządzeniachAutomatyczne wypełnianie kodów weryfikacyjnychAutomatyczne wypełnianie kodów odebranych w wiadomościach SMSZmniejszanie liczby weryfikacji CAPTCHA podczas logowania na iPhonieZarządzanie uwierzytelnianiem dwupoziomowym Apple IDUżywanie kluczy bezpieczeństwa
                                                                                                  Zarządzanie udostępnianiem informacji przy użyciu funkcji Kontrola bezpieczeństwaKontrolowanie uprawnień aplikacji do śledzeniaKontrolowanie udostępniania danych dotyczących lokalizacjiKontrolowanie dostępu aplikacji do danychKontrolowanie sposobu dostarczania reklam przez AppleKontrolowanie dostępu do funkcji sprzętowychTworzenie adresów funkcji Ukryj mój adres email i zarządzanie nimiBezpieczne przeglądanie sieci dzięki funkcji Przekazywanie prywatne iCloudUżywanie prywatnego adresu sieciowego Używanie funkcji Zaawansowana ochrona danychTryb blokady
                                                                                                   Włączanie lub wyłączanie iPhone’aWymuszanie ponownego uruchomienia iPhone’aUaktualnianie systemu iOSTworzenie backupu iPhone’aPrzywracanie ustawień domyślnych iPhone’aOdtwarzanie całej zawartości z backupuPrzywracanie kupionych i usuniętych rzeczySprzedawanie, oddawanie lub wymiana iPhone’a w rozliczeniuWymazywanie iPhone’aInstalowanie lub usuwanie profilów konfiguracji
                                                                                                    Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwaWażne informacje o obsłudzeZnajdowanie dodatkowych zasobów związanych z oprogramowaniem i usługamiOświadczenie o zgodności z wymogami FCCOświadczenie o zgodności ze standardami ISED CanadaInformacje dotyczące transmisji ultraszerokopasmowejInformacje o urządzeniu laserowym klasy 1Apple a środowisko naturalneInformacje o recyklingu i pozbywaniu się sprzętuPrawa autorskie

                                                                                                    Ograniczenie liczby znaków:250

                                                                                                    Maksymalna liczba znaków to 250.

                                                                                                    Dziękujemy za komentarz.Konserwacja instalacji urządzeń elektronicznych. Kwalifikacja E. 6. 2. Podręcznik do nauki zawodu technik elektronik/monter elektronik - w Księgarni WSiP

                                                                                                    • Przejdź do menu głównego
                                                                                                    • Przejdź do treści

                                                                                                    Podręcznik skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy kształcą się w zawodach technik elektronik i monter elektronik. Realizuje treści z zakresu drugiej części kwalifikacji E. 6 (Konserwacja instalacji urządzeń elektronicznych).

                                                                                                    Autor publikacji wyczerpująco opisuje umiejętności związane z konserwacją instalacji: systemów telewizji satelitarnej, kablowej i dozorowej, systemów kontroli dostępu i zabezpieczeń, sieci komputerowych i sieci automatyki przemysłowej. Omawia też zasady bhp obowiązujące podczas wykonywania prac konserwacyjnych. Wiadomości teoretyczne wspiera licznymi przykładami i ćwiczeniami wskazującymi sposoby praktycznego zastosowania wiedzy. W książce znajdują się też zdjęcia, rysunki i schematy, które ułatwią uczniowi zrozumienie i zapamiętanie treści, oraz pytania kontrolne, pomocne w sprawdzaniu stopnia opanowania materiału.

                                                                                                    Dla nauczycieli dostępne są bezpłatne materiały metodyczne – do pobrania w Klubie Nauczyciela.

                                                                                                    Piotr Brzozowski – wieloletni nauczyciel przedmiotów zawodowych z branży elektronicznej, informatycznej i elektrycznej.

                                                                                                    Rok wydania:2016Oprawa:MiękkaLiczba stron:104Typ publikacji:podręcznikNośnik:książkaNr wydania:IWydawnictwo:WSiPSymbol:161343EAN-13:978830215726451ISBN:9788302157264MEN:22/2016

                                                                                                    Paczka

                                                                                                    Waga0. 16 kg

                                                                                                    Inne z tej serii/cyklu

                                                                                                    -20%


                                                                                                    Dodano do koszyka

                                                                                                    Ilość: szt.

                                                                                                    Cena:

                                                                                                    Wartość koszyka:

Podręcznik użytkownika i konserwacji 4ipnet Hsg320

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik użytkownika i konserwacji 4ipnet Hsg320

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik użytkownika i konserwacji 4ipnet Hsg320