Podręcznik aktualizacji w terenie 1byone O00ql 0041

Podręcznik aktualizacji w terenie 1byone O00ql 0041 jest narzędziem, które pomaga użytkownikom w aktualizacji urządzeń 1byone. Podręcznik zawiera szczegółowe instrukcje i informacje na temat aktualizacji urządzeń, a także porady dotyczące wykonywania aktualizacji w terenie. Podręcznik zawiera również informacje na temat wymaganych narzędzi i materiałów, wskazówki dotyczące bezpiecznego wykonywania aktualizacji, kroki do wykonania i przestrzegania, a także informacje na temat czasu i zasobów wymaganych do wykonania aktualizacji. Podręcznik aktualizacji w terenie 1byone O00ql 0041 jest przydatnym narzędziem, które pomaga użytkownikom w aktualizacji ich urządzeń 1byone bezpiecznie i skutecznie.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik aktualizacji w terenie 1byone O00ql 0041

Przed skorzystaniem z jakiegoś urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją. Podobnie postępujemy w przypadku mapy. Aby się nią poprawnie posłużyć, musimy dowiedzieć się, jak ją prawidłowo odczytać.

R1djPcT9OGadl1

Źródło: Wydawnictwo Edukacyjne Wiking, licencja: CC BY 3.

Już wiesz

 • dlaczego przed podróżą lub wycieczką terenową trzeba przygotować odpowiednie wyposażenie;

 • że podróżnicy posługują się mapą i kompasem.

Nauczysz się

 • orientować mapę względem punktów terenowych;

 • korzystać z kompasu;

 • wyznaczać trasę do celu;

 • wymieniać kierunki świata.

iHHnzwB3zR_d5e206

Aby mapa lub plan spełniały swoje zadania, muszą być wykonane w taki sposób, aby każdy potrafił je właściwie odczytać. Dlatego właśnie zamieszcza się na nich wiele różnych oznaczeń – nazywamy je znakami kartograficznymiznakami kartograficznymi. Za ich pomocą na mapach i planach przedstawia się różne obiekty i zjawiska istniejące w rzeczywistości (np. położenie drogi) lub umowne, będące efektem różnego rodzaju ustaleń (np. granice państw). Znaczenie tych symboli zawsze opisane jest w legendzielegendzie.

RyLDLJ9FRfJWb1
Typowa mapa i jej elementy

Na mapach zaznacza się różne obiekty, mogą to być np. miejscowości, rzeki czy drogi. Umieszczenie określonych znaków kartograficznych zależy od przeznaczenia mapy, np. na mapie turystycznej zaznaczone są miejsca warte odwiedzenia, jak jaskinie, muzea czy rezerwaty przyrody

R19akBEUIKHij1

Źródło: Andrzej Bogusz, licencja: CC BY 3.

Znaki kartograficzne mogą przybierać różną formę w zależności od rodzaju i przeznaczenia mapy

RRyQdHcX3uTjc1
R1Pndb6JHLiC61
R1FGBnEyzo2i71
R1GX4suFvLSHV1
R1OgKFF9j6RZj1
R1I42iGnVZffs1
R1djPcT9OGadl1
iHHnzwB3zR_d5e248

Kompas magnetyczny to urządzenie wskazujące kierunki światakierunki świata. Może posłużyć nam, by poprawnie zorientować mapę. Co to znaczy? Wyobraźmy sobie, że stoimy na wzgórzu i rozglądamy się. Widzimy pola, odległe wioski, drogi i wiele innych obiektów. Jeśli chcemy odnaleźć swoje położenie na mapie, to musimy ją ustawić tak, żeby kierunki świata na mapie zgadzały się z kierunkami świata w terenie. W tym celu trzeba położyć kompas na mapie i poczekać, aż igła znieruchomieje. Jej czerwony koniec pokaże nam kierunek północny. Teraz ustawiamy mapę tak, by kierunek północny na niej zrównał się z kierunkiem północnym wskazywanym przez kompas. Kierunek północny na mapie najczęściej pokrywa się z górną krawędzią mapy, a jeśli jest inaczej, to na mapie umieszcza się różę wiatrówróżę wiatrówróża wiatrów. Orientować mapę można również bez pomocy kompasu, lecz z wykorzystaniem punktów terenowych. Za chwilę dowiesz się, jak używać tej metody.

R14pjawMDQUxm1

Kompasy mają igłę magnetyczną zawieszoną ruchomo na osi, która po ustabilizowaniu ustawia się tak, że jej czerwony koniec wskazuje kierunek północny. Skróty kierunków: N – północ, E – wschód, S – południe, W – zachód

R3AdhJuT5vZIy1

Róża wiatrów to tarcza z zaznaczonymi kierunkami świata. Symbole kierunków pomocniczych: NE – północny wschód, SE – południowy wschód, SW – południowy zachód, NW – północny zachód

orientacja w terenie za pomocą mapy

Obserwacja 1

Odnalezienie na mapie miejsca, w którym jesteś i tego, do którego chcesz dotrzeć.

Co będzie potrzebne

 • mapa terenu albo miejscowości, gdzie odbywa się obserwacja.

Instrukcja

 1. Odszukaj na mapie miejsce, w którym jesteś, i to do którego chcesz dotrzeć. Następnie zaznacz je ołówkiem.

 2. Odszukaj w terenie kilka charakterystycznych punktów, które zaznaczone są na mapie w postaci znaków kartograficznych, np. kościół, szpital, szczyt góry, staw itp. Następnie określ ich wzajemne położenie na mapie i w terenie.

 3. Obracaj mapą tak długo, aż kierunki punktów terenowych pokryją się z tymi na mapie. Po zorientowaniu mapy możesz udać się do wyznaczonego celu.

Podsumowanie

Za pomocą mapy można bez problemu określić swoje położenie w terenie – trzeba tylko umieć odczytywać znaki kartograficzne.

RkDuMHfeCyEDq1

Źródło: Tomorrow Sp. z o. o., licencja: CC BY 3.

Film dostępny pod adresem https://zpe. pl/a/DkBe32MrX

Źródło: Tomorrow Sp.

Film prezentuje orientowanie mapy w terenie. Demonstrator stoi na moście skąd ma widok na miasto, Stadion Narodowy, katedrę. Wyciąga z plecaka mapę okolicy Warszawy i rozkłada ją płasko na chodniku. Orientuje na mapie miejsce swojego położenia. Zaznacza na mapie ołówkiem dwa punkty: obecne położenie oraz Stadion Narodowy. Okno obrazu dzieli się na dwa: - w lewym widać mapę, z wykadrowaną częścią odpowiadającą widokowi w prawym oknie; - odpowiednio w prawym oknie widać zsynchronizowany i mocno powiększony obraz dalekiego krajobrazu odpowiadającego poszukiwanej treści. W pojedynczym oknie widać osobę demonstrującą manipulującego mapą.

iHHnzwB3zR_d5e332

Mapa i plan to przedmioty użyteczne w nawigacjinawigacji, czyli ustalaniu swojego położenia na Ziemi. Bardziej nowoczesną metodą pozwalającą nam określić lokalizację i pomagającą w poruszaniu się w terenie jest system GPSGPS. Odbiornik GPS (czyt. dżi‑pi‑es) komunikuje się z satelitami okrążającymi Ziemię i ustala swoje położenie. Jeżeli użytkownik przemieści się do nowego miejsca, urządzenie ponownie połączy się z satelitami. Odbiornik z ogromną dokładnością aktualizuje swoje położenie. W ten sposób kolejne pomiary dostarczają użytkownikowi informacji, w którą stronę i z jaką prędkością się przemieszcza.

RWDCfrlze75Xc1

System GPS wykorzystany w nawigacji samochodowej

Film dostępny pod adresem

System GPS wykorzystany w nawigacji samochodowej

Krótki film przedstawiający zasady działania systemu GPS, oraz w jaki sposób jest on wykorzystywany w nawigacji samochodowej.

R1F9S6sEomoSW1

Źródło: Tomorrow Sp.

Ciekawostka

Aby system GPS mógł działać, satelity muszą być wyposażone w zegary atomowe. Mierzą one czas z dokładnością aż do jednej dziesięciomiliardowej części sekundy. Te niezwykle precyzyjne urządzenia mają wielkość kostki do gry, a nawet ziarnka ryżu.

R2YYUFFDYa2bf1

Najdokładniejszy zegar atomowy na świecie spóźnia się sekundę na miliardy lat

iHHnzwB3zR_d5e380
 • Wykorzystując mapę lub plan, można odnaleźć swoją pozycję w terenie i ustalić kierunek marszu.

 • Obiekty w terenie ukazane są na planach i mapach za pomocą znaków kartograficznych, których wyjaśnienie znajduje się w legendzie mapy.

 • Kompas jest urządzeniem wskazującym kierunki świata.

Praca domowa

Polecenie 1. 1

Wyobraź sobie, że znajdujesz się w mieście o gęstej zabudowie, gdzie budynki zasłaniają widok na charakterystyczne punkty. Pomyśl, w jaki sposób wskażesz swoje miejsce na mapie.

iHHnzwB3zR_d5e443
GPS

GPS

system nawigacji satelitarnej; skrót pochodzi od angielskiej nazwy systemu – Global Positioning System

kierunki świata

kierunki świata

kierunki pozwalające orientować swoje położenie na Ziemi; kierunek północny wskazuje północny biegun geograficzny Ziemi, południowy wskazuje biegun południowy, kierunek wschodni znajduje się na prawo od północy, a zachodni na lewo od niej

legenda

legenda

opis dołączony do mapy, w którym znajduje się m. in. wyjaśnienie występujących na niej znaków

nawigacja

nawigacja

działanie mające na celu precyzyjne ustalanie położenia oraz wyznaczanie kierunku przemieszczania się; wykorzystywana jest m. przez załogi statków, maszyn latających oraz w kosmonautyce

róża wiatrów

róża wiatrów

graficzne przedstawienie kierunków świata na mapie lub kompasie

znaki kartograficzne

znaki kartograficzne

symbole, za pomocą których przedstawia się na mapie obiekty istniejące w rzeczywistości lub będące tylko efektem różnych ustaleń

iHHnzwB3zR_d5e577

Ćwiczenie 1

RoJ9181cSpxPI1
zadanie interaktywne

Wskaż zdania prawdziwe i fałszywe.

PrawdaFałszObecność niektórych znaków kartograficznych zależy od tego, do czego służy mapa, nie zawsze są na innych mapach.□ Legenda umieszczana jest tylko na mapach, a na planach niekoniecznie.Aby zorientować mapę, trzeba umieć odczytywać znaki kartograficzne.Znaki powierzchniowe służą do oznaczania dróg.

Źródło: Andrzej Boczarowski, licencja: CC BY 3.

Ćwiczenie 2

RMQFFe8sLDwO01
zadanie interaktywne

Uzupełnij zdania, wybierając właściwe odpowiedzi.

rysunków kartograficznych, na orientacji mapy, widziane z powierzchni ziemi, znaków mapowych i znaków planowych, znaków punktowych, liniowych i krzywych, widziane z góry przy zastosowaniu pomniejszenia, znaków punktowych, liniowych i powierzchniowych, znaków ortograficznych, znaków kompasowych, widziane z góry przy odpowiednim powiększeniu, w podpisie mapy, w legendzie mapy, na odwrocie mapy, znaków kartograficznych, znaków okrągłych i kwadratowych

Mapa ukazuje duże obszary................................................................................................... Różne obiekty są na niej zaznaczone za pomocą................................................................................................... Mają one postać................................................................................................... Ich znaczenie opisane jest...................................................................................................

Źródło: Andrzej Boczarowski, licencja: CC BY 3.

Ćwiczenie 3

Rk2Eu4fSeHhyf1
zadanie interaktywne

Połącz termin z jego definicją.

symbole służące do przedstawiania na mapach obiektów istniejących w rzeczywistości, odwzorowanie niewielkiego fragmentu powierzchni Ziemi widzianego z góry, opis mapy zawierający informacje na jej temat oraz objaśnienia znaczenia znaków kartograficznych, urządzenie służące do wyznaczania kierunków świataplan kompaslegenda mapyznaki kartograficzne

Źródło: Andrzej Boczarowski, licencja: CC BY 3.

Liczba wyników dla zapytania 'klasa 4 dział 6 orientujemy się w terenie': 10000+

Zamach majowy- testSortowanie według grup

Klasa 7Historia Historia klasa 7Historia klasa 7 dział 6 test

PrzymiotnikiZnajdź parę

Klasa 4Angielskisteps plus klasa 4 unit 6

Historia dział 2 klasa 6Brakujące słowo

Klasa 6dział 2histaHistoria i społeczeństwokartkówkaklasa 6PolskaPolskiReligiasprawdzian

Bitwa pod Grunwaldem

Nudzącym się w życiuKlasa 4Klasa 5Klasa 6OrtografiaPisowniastudia kulturoweSztukawiedza o społeczeństwieWOS

ActivitiesPołącz w pary

Brainy klasa 4

THINGS

Kozak elementy ubioruRysunek z opisami

dla każdegoKlasa 3Klasa 7Dział trzecikozacyW obronie granic Rzeczypospolitej

Warszawa, dnia 31 maja 2022 r.

Podręczniki do nauczania religii

obowiązujące na terenie Diecezji Warszawsko-Praskiej

W przedszkolach i szkołach znajdujących się na terenie Diecezji Warszawsko-Praskiej w roku szkolnym 2022/2023 należy korzystać wyłącznie z podręczników wymienionych poniżej:

PRZEDSZKOLE

Numer, tytuł, autor programu

Podręczniki

Numer programu: AZ-0-01/10 z 9 VI 2010

Tytuł programu: Kochamy dobrego Boga

Autor programu: KWK KEP

Grupa trzylatków 

Numer podręcznika: AZ-01-01/10-KI-1/15

red. : J. Czerkawski,

Tytuł podręcznika: Radosne dzieci Boże,

Wydawnictwo: Jedność, Kielce

Dopuszczony: do 31 VIII 2024

Grupa czterolatków 

Numer podręcznika: AZ-02-01/10-KI-3/16

red. : D. Kurpiński, J. Snopek,

Tytuł podręcznika: Świat dziecka Bożego,

Wydawnictwo: Jedność, Kielce

Numer programu: AZ-0-03/20 z 24 VII 2020

Tytuł programu: Kochani przez Boga

Autor programu: p. dr Aneta Rayzacher-Majewska

NOWOŚĆ - Zalecane!!!

Grupa pięciolatków 

Numer podręcznika: AZ-03-03/20-WA-4/20

red. : A. Rayzacher-Majewska i inni

Tytuł podręcznika: Jesteśmy dziećmi Bożymi,

Wydawnictwo: Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa-Olsztyn

Dopuszczony: bez ograniczeń

Numer podręcznika: AZ-03-01/10-KI-2/15

red. Snopek, D. Kurpiński,

Tytuł podręcznika: Spotkania dzieci Bożych,

Zalecane!!!

Grupa sześciolatków 

Numer podręcznika: AZ-03-03/20-WA-5/20

red. : B. Śmigiera, A. Rayzacher-Majewska i inni,,

Tytuł podręcznika: Z Panem Jezusem,

Wydawnictwo: Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa-Olsztyn

Numer programu: AZ-0-04/3 z 26 III 2004

Tytuł programu: W radości dzieci Bożych, Autor programu: opr. T. Śmiech

Klasa 0 (sześciolatki)

Numer podręcznika: AZ-03-04/3-1

red. : D. Kurpiński, E. Osewska, J. Snopek, J. Stala,

Tytuł podręcznika: Kocham dobrego Boga,

Wydawnictwo: Jedność, Kielce,

KLASY I-IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Numer programu: AZ-1-01/18 z 19 IX 2018

Tytuł programu: Zaproszeni na ucztę z Jezusem

Klasa I:

Numer podręcznika: AZ-11-01/18-WA-1/20

red. : A. Frączak, R. Szewczyk, Małgorzata Korzeniewska, ks. Jan Staruchowicz

Tytuł podręcznika: W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego, 

Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa, 

Klasa II: 

Numer podręcznika: AZ-12-01/18-WA-11/21

red. Szewczyk, M. Korzeniewska, M. Przelaskowski

Tytuł podręcznika: To jest mój Syn umiłowany,

Klasa III: 

Numer podręcznika: będzie podany w późniejszym terminie

Tytuł podręcznika: „Kto spożywa moje Ciało, ma życie”

Dopuszczony:

Numer programu: AZ-2-01/10 z 9 VI 2010

Tytuł programu: Poznaję Boga i w Niego wierzę

Klasa IV:

Numer podręcznika: AZ-21-01/10-WA-3/13

red. : ks. Mariusz Czyżewski;

Tytuł podręcznika: Jestem Chrześcijaninem,

KLASY V-VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Numer programu: AZ-2-01/18 z 19 IX 2018

Tytuł programu: Bóg kocha i zbawia człowieka 

Klasa V

Numer podręcznika: AZ-21-01/18-WA-3/20

red. Mariusz Czyżewski, ks. Michał Polny, Dorota Kornacka, Michał Małek, s. Martyna Ujazdowska

Tytuł podręcznika: Bóg nas szuka,

Klasa VI: 

Numer podręcznika: AZ-22-01/18-WA-9/21

red. M. Czyżewski, ks. Polny, M. Małek, D. Kornacka

Tytuł podręcznika: Jezus nas zbawia,

Klasa VII: 

Tytuł podręcznika: Kościół wskazuje nam drogę,

Numer programu: AZ-3-01/10 z 9 VI 2010

Tytuł programu: Pójść za Jezusem Chrystusem

Klasa VIII:

Numer podręcznika: AZ-32-01/10-WA-1/13

Autor: ks. Piotr Tomasik, 

Tytuł podręcznika: Ty ścieżkę życia mi ukażesz, 

Jest to podręcznik wcześniej używany w klasie II Gimnazjum. Będzie dostępny z dwoma okładkami: do klasy II gimnazjum lub do klasy VIII szkoły podstawowej (tegoroczny dodruk). Obie wersje (poza okładką) nie będą się różnić. Można stosować obie. W załączniku umieszczamy stosowną uchwałę Komisji Wychowania Katolickiego.

LICEUM I TECHNIKUM

Numer programu: dla liceum AZ-3-01/18 z 19 IX 2018 oraz dla technikum AZ-4-01/18 z 19 IX 2018

Tytuł programu: Z Bogiem w dorosłe życie Autor programu: KWK KEP

Klasa I LO i I Technikum (liceum czteroletnie, technikum pięcioletnie):

Numer podręcznika: AZ-31-01/18-WA-2/20

Autor: ks. Piotr Pierzchała, s. Otylia Pierożek, 

Agnieszka Wieczerzańska-Perkins, Grzegorz Diłanian, ks. Kamil Falkowski, Krzysztof Kraszewski, ks. Zbigniew Olszewski, ks. Maciej Bartnikowski, Barbara Rozen, ks. Bogumił Wykowski

Tytuł podręcznika: Na drogach wolności

Dopuszczony: bez ograniczeń 

Klasa II LO i II Technikum (liceum czteroletnie, technikum pięcioletnie)

Numer podręcznika: AZ-32-01/18-WA-22/21

Autor: ks. P. Pierzchała, s. O. Pierożek, K. Kraszewski, ks. K. Falkowski

A. Wieczerzańska-Perkins, G. Diłanian,, ks. Z. Olszewski, ks. Bartnikowski, 

Tytuł podręcznika: Na drogach dojrzałej wiary 

Klasa III LO i III i IV Technikum NOWOŚĆ! (liceum czteroletnie, technikum pięcioletnie)

A. Bartnikowski, M. Andrychowska-Kozłowska

Tytuł podręcznika: Na drogach nadziei chrześcijańskiej 

Numer programu: AZ-4-01/10 z 9 VI 2010

Tytuł programu: Świadek Chrystusa

Klasa IV LO i IV Technikum (liceum trzyletnie i technikum czteroletnie):

Numer podręcznika: AZ-43-01/10-WA-4/14

Autor: red. Otylia Pierożek

Tytuł podręcznika: Być świadkiem Zmartwychwstałego w rodzinie,

Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa,

Dopuszczony: do 31 VIII 2023

SZKOŁA BRANŻOWA

Numer programu: nr AZ-5-01/18 z 19 IX 2018

Tytuł programu: Ku dorosłości

Numer podręcznika: AZ-51-01/18-KI-3/20

Autor: red. : K. Rokosz, B. Nosek,

Tytuł podręcznika: Jestem chrześcijaninem. Wierzę.,

Wydawnictwo: Jedność,

Klasa II:

Numer podręcznika: AZ-52-01/18-KI-12/21

Tytuł podręcznika: Jestem chrześcijaninem. Żyję nadzieją,

Klasa III:

Numer podręcznika: będzie podany w późniejszym terminie

Tytuł podręcznika: Jestem chrześcijaninem. Kocham Boga i ludzi,

Dopuszczony: 

Podręcznik aktualizacji w terenie 1byone O00ql 0041

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik aktualizacji w terenie 1byone O00ql 0041

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik aktualizacji w terenie 1byone O00ql 0041