Ograniczona gwarancja i instrukcja obsługi Dell Powerconnect 8100 Series

Ograniczona gwarancja i instrukcja obsługi Dell Powerconnect 8100 Series zapewniają niezbędne informacje dotyczące sprzętu, oprogramowania i usług firmy Dell. Obejmuje to wsparcie techniczne, bezpieczeństwo i ochronę przed niewłaściwym użyciem. Ograniczona gwarancja określa, jak długo jest ważna, jakie usługi są dostępne i jak można skorzystać z usług wsparcia technicznego, które oferuje Dell. Instrukcja obsługi Dell Powerconnect 8100 Series zawiera informacje na temat instalacji, konfiguracji i konserwacji urządzenia, a także wyjaśnienie funkcji i opis obsługi. Ta instrukcja ma na celu zapewnienie użytkownikom wszystkich informacji niezbędnych do prawidłowego używania i korzystania z urządzenia.

Ostatnia aktualizacja: Ograniczona gwarancja i instrukcja obsługi Dell Powerconnect 8100 Series

 • Home
 • Wsparcie
 • Wsparcie Produktu
 • Obsługa

  [LG WebOS TV] Jak wykonać aktualizacje oprogramowania w telewizorze?
  [LG WebOS] Jak wykonać aktualizacje oprogramowania w telewizorze? Aktualizacje oprogramowania w odbiornikach TV pozwalają na eliminacjęróżnorakich problemów wykrytych przez dział badawczy LG, w trakcie eksploatacjiodbiorników. Mogą mieć poz...
 • Rozwiązywanie problemów

  [LG WebOS TV] Tryb Obrazu w telewizorze - jak wybrać właściwy?
  [LG WebOS TV] Tryb Obrazu w telewizorze - jak wybrać właściwy? Jakość obrazu, którego wyświetlanie jest jednym z najważniejszychzadań Twojego telewizora, jest w głownej mierze zależna od sposobu w jakinagrany został odtwarzany materiał, typu...
  [LG WebOS TV] Automatyczne wyłączanie telewizora po 4 godzinach pracy
  [LG WebOS TV] Automatyczne wyłączanie telewizora po 4 godzinach pracyDomyślnie odbiorniki TV są skonfigurowane w taki sposób, aby po 4 godzinachbraku aktywności użytkownika, telewizor wyłączył się automatycznie. Pozwala tozaoszczedzić energ... com/pl/wsparcie/pomoc-produktowa/CT20198005-1436490960850" data-link-area="cs_help_library_list_view_detail" data-link-name="lg_webos_tv_jak_uruchomi_podr_cznik_obs_ugi_telewizora">[LG WebOS TV] Jak uruchomić podręcznik obsługi telewizora?
  [LG WebOS TV] Jak uruchomić podręcznik obsługi telewizora? Podręcznik obsługi telewizora z systemem WebOS to przewodnik, w którymodnajdziesz informacje na temat oferowanych przez telewizor funkcji, a takżeprzegląd ustawień dostępnych dla uż... com/pl/wsparcie/pomoc-produktowa/CT20198005-20152528678527" data-link-area="cs_help_library_list_view_detail" data-link-name="lg_webos_tv_jakie_urz_dzenia_zewn_trzne_s_kompatybilne_do_gier">[LG WebOS TV] Jakie urządzenia zewnętrzne są kompatybilne do gier?
  [LG WebOS TV] Jakie urządzenia zewnętrzne są kompatybilne do gier? Kontrolery USB (wsparcie w modelach wyprodukowanych od 2018 roku):- Sony Dualshock 4- Microsoft Xbox 360 controller (cable)- NVIDIA Shield controller- Logitech F310, F510, F... com/pl/wsparcie/pomoc-produktowa/CT20198005-1438174591227" data-link-area="cs_help_library_list_view_detail" data-link-name="lg_webos_tv_jak_ustawi_proporcje_ekranu">[LG WebOS TV] Jak ustawić proporcje ekranu?
  [LG WebOS TV] Jak ustawić Proporcje EkranuUstawiając proporcje ekranu wskazujesz w jaki sposób Twój telewizor mawyświetlać obraz, który jest do niego dostarczany np. z podłączonej anteny lubzłącz zewnętrznych - HDMI. Funkcjnalność ta może b...

  Zobacz więcej

  Darmowe pobieranie PDF Wiadomości instrukcja obsługi dla Dell PowerConnect B-DCX Serwery

  Popularność:

  434 wyświetleniaPrzelicz strony:934 stronyTyp pliku:PDFRozmiar pliku:10. 67 Mb

  87

  Ograniczona gwarancja

  Niniejsze urządzenie jest sprzedawane przez firmę Welch Allyn na zasadach gwarancji
  przedstawionych w kolejnych paragrafach. Zasady gwarancji dotyczą wyłącznie
  końcowego użytkownika pod warunkiem zakupu niniejszego urządzenia bezpośrednio w
  firmie Welch Allyn lub u autoryzowanych przedstawicieli firmy Welch Allyn.

  Producent gwarantuje, że przez 2 lata od daty dostarczenia do kupującego (jeden rok dla
  monitorów przerabianych) monitor funkcji życiowych Vital Signs Monitor 300 Series jest
  pozbawiony wad funkcjonalnych, materiałowych oraz wykonania i jest zgodny pod
  każdym względem z opisem produktu zawartym w instrukcji obsługi oraz na innych
  etykietach produktu.

  Niniejsza gwarancja obowiązuje jedynie w następujących warunkach:

  Produkt jest właściwie obsługiwany w normalnych warunkach stosowania zgodnie z
  odpowiednimi wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa i przepisów;

  Produkt jest konfigurowany, zmieniany, dopasowywany i naprawiany wyłącznie przez
  firmę Welch Allyn lub przez osoby upoważnione przez firmę Welch Allyn, zgodnie z
  procedurami serwisowymi firmy Welch Allyn; oraz że

  Produkt nie został uszkodzony w związku z niewłaściwym użytkowaniem,
  zaniedbaniem lub wypadkiem.

  Akcesoria do monitora dostarczone przez firmę Welch Allyn objęte są 90-dniową
  gwarancją, chyba że podano inaczej.

  Jedynym i wyłącznym zobowiązaniem Welch Allyn oraz jedynym i wyłącznym zadość-
  uczynieniem, jakie przysługuje Nabywcy w związku z powyższą umową gwarancyjną, jest
  wykonanie bezpłatnej naprawy bądź wymiany, stosownie do decyzji podjętej przez
  Welch Allyn Produktów, których niesprawność została stwierdzona w czasie okresu
  gwarancji. Roszczenia w ramach gwarancji powinny być dokonane w ciągu siedmiu dni po
  upływie daty gwarancji poprzez telefoniczny kontakt z jednym z numerów obsługi klienta
  podanych poniżej w celu uzyskania zwrotnego numeru autoryzacji materiału (returned
  material authorization, RMA) oraz zwrot produktu z dokumentacją RMA, po opłaceniu
  kosztów przesyłki, na adres podany przez obsługę klienta firmy Welch Allyn.

  Welch Allyn
  8500 S. W. Creekside Place
  Beaverton, Oregon 97008-7107 USA
  Telefon: (503) 530-7500 or (800) 289-2500
  Faks: (503) 526-4200

  Firma Welch Allyn nie będzie w żaden inny sposób ponosić odpowiedzialności za
  jakiekolwiek zniszczenia, łącznie z, ale nie wyłącznie, uszkodzeniami przypadkowymi,
  zamierzonymi bądź specjalnymi.

  Nie istnieją żadne gwarancje udzielone wprost lub domyślnie, które przekraczają ustalenia
  gwarancyjne przedstawione powyżej. Firma Welch Allyn nie udziela żadnych gwarancji
  dostępności ani przydatności do poszczególnych zastosowań.

Ograniczona gwarancja i instrukcja obsługi Dell Powerconnect 8100 Series

Bezpośredni link do pobrania Ograniczona gwarancja i instrukcja obsługi Dell Powerconnect 8100 Series

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Ograniczona gwarancja i instrukcja obsługi Dell Powerconnect 8100 Series