Instrukcja ponownego strojenia C P A 8011013

Instrukcja ponownego strojenia CPA 8011013 jest bardzo przydatna dla wszystkich, którzy chcą dostosować swoje urządzenie do wymagań swojej lokalizacji. Instrukcja ta zawiera szczegółowe informacje dotyczące konfiguracji sieci, urządzeń Wi-Fi, dostępu do Internetu oraz wielu innych aspektów wymaganych do prawidłowego działania urządzenia. Instrukcja ta ma na celu pomóc użytkownikom w optymalnym dostosowaniu swojego urządzenia do warunków ich lokalizacji, a także umożliwić im szybkie i łatwe skonfigurowanie wszystkich ustawień sieciowych w celu uzyskania dostępu do szybkiego i bezpiecznego Internetu.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja ponownego strojenia C P A 8011013

RbGM1KspYVI4X1

ILUSTRACJA: Instrukcja_intro

Clement127, licencja: CC BY-NC-ND 2. 0

W życiu codziennym bardzo często spotykamy się z tekstami użytkowymi. Jednym z nich jest instrukcja, która spokrewniona jest z takimi gatunkami, jak wskazówka, zalecenie, polecenie. Wszystkie te formy mają w bardzo prosty i jednoznaczny sposób opisać zasady postępowania i działania w konkretnych sytuacjach. Nie zawsze instrukcje są łatwe w odbiorze – są jednak bardzo przydatne, zwłaszcza wtedy, gdy chcemy coś sprawnie wykonać lub załatwić.

j0000007VBB1v50_0000000C

Instrukcja to gatunek, w którym najważniejszy jest odbiorca. To także tekst użytkowy. Trzeba w nim w prostych słowach komunikować, kto i jak ma postępować, jak należy coś właściwie używać. Bardzo ważna w instrukcji jest zwięzła, ale przemyślana kompozycja. Jak więc pisać instrukcję?

1) Po pierwsze, wyróżniamy dwie odmiany:

 • instrukcja obsługi, użytkowania, np. jakiegoś przedmiotu, urządzenia;

 • instrukcja działania, czynności, np. szybkiego, doraźnego postępowania w sprawach zagrażających naszemu bezpieczeństwu („instrukcja przeciwpożarowa”), a także dłuższego działania, złożonego nawet z wieloetapowych czynności („instrukcja wypełniania dokumentu”).

2) Po drugie, ważne jest, by treść instrukcji była ułożona chronologicznie (czyli każda opisana czynność powinna poprzedzać następną). Trzeba przede wszystkim przewidzieć, jak będzie odczytywał instrukcję odbiorca i co zrobi (to warunek, który musi być spełniony nawet przy redagowaniu takich gatunków spokrewnionych z instrukcją, jak „przepis kulinarny”).

Jakich form używać?

 • Czasowników w 2. osobie trybu rozkazującego („przygotuj”, „przejdź”, „zamień”, „użyj”).

 • Zwrotów komunikujących, że coś jest ‘dozwolone – zakazane’ („uważaj”, „pamiętaj”, „nie rób czegoś”) – są one ważne w opisie urządzeń, np. elektronicznych. Ostrzegają przed niebezpieczeństwem.

 • Zwrotów, które mówią o kolejnych etapach czynności (np. „najpierw”, „następnie”, „potem”, „teraz”, „zaraz po tym”) – warto je skojarzyć ze stylistyką przepisu kulinarnego.

Przed napisaniem instrukcji należy przemyśleć jej etapy – powinny być one graficznie wyróżnione. Coraz częściej pojawiają się instrukcje, w których słowom towarzyszą obrazki, np. instrukcje sprawnej ewakuacji w środkach transportu. Każdy, kto kiedykolwiek leciał samolotem, mógł (i musiał! ) przed startem wysłuchać takiej instrukcji.

Poniższa tabela przedstawia ogólny wzór instrukcji.

INSTRUKCJA

PRZED UŻYCIEM

OPIS

PRZYGOTOWANIE

OBSŁUGA

Krok 1
Krok 2
Krok 3

KONSERWACJA

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

j0000007VBB1v50_0000001R
Ra5ku3Pus6OIp1

ILUSTRACJA: Biblioteka

www. com, fotografia barwna, domena publiczna

Instrukcje spotykane są również w zwykłych sytuacjach życia codziennego. Przykładem jest poniższa instrukcja, opisująca, jak zamawiać i wypożyczyć książki w bibliotece, której zbiory są skatalogowane w systemie komputerowym.

INSTRUKCJA ZAMAWIANIA I WYPOŻYCZANIA KSIĄŻEK W BIBLIOTECE MIEJSKIEJ

Nagłówek

I. KONTO CZYTELNIKA

Nagłówek do części I

I. Ze zbiorów bibliotecznych mogą korzystać wyłącznie czytelnicy, którzy mają konto elektroniczne i kartę czytelnika.
II. Aby uzyskać kartę czytelnika i aktywne konto, wypełnij formularz i przekaż go bibliotekarzowi.
III. Bibliotekarz sprawdzi Twoje dane, a następnie założy Ci konto czytelnika i wyda ważną kartę.

Szczegółowe zasady postępowania – wyliczenie

II. WYSZUKIWANIE I ZAMAWIANIE KSIĄŻEK W KATALOGU

Nagłówek do części II

I. Aby znaleźć odpowiednią książkę lub odpowiednie czasopismo, skorzystaj z katalogu bibliotecznego.
II. Musisz się do niego zalogować:
- Wpisz numer karty („login”) i hasło, które przekazuje Ci pracownik biblioteki.
- Kliknij ikonkę DALEJ.
III. Następnie wpisz do wyszukiwarki właściwe informacje o książce:
- Podaj słowa kluczowe („autor, tytuł, typ publikacji”).
- Naciśnij ikonkę OK.
IV. Gdy wyświetli się właściwy tytuł oraz numer biblioteczny (sygnatura), wybierz polecenie ZAMAWIAM.
V. Jeśli publikacja jest niedostępna, otrzymasz komunikat WYPOŻYCZONE.
VI. Jeśli publikacja jest dostępna, po półgodzinie możesz ją odebrać ze stolika z zamawianymi książkami.

Szczegółowe zasady do części II
Wyliczenia główne i podpunkty

III. WYPOŻYCZANIE KSIĄŻEK

Nagłówek do części III

I. Możesz wypożyczyć nie więcej niż 4 książki na 3 tygodnie. Możesz wypożyczyć książki tylko wtedy, gdy oddasz wcześniej wypożyczone. Czytelnicy wybierają książki i zgłaszają je bibliotekarzowi. Bibliotekarz wprowadza dane do komputera. Następnie można książkę wypożyczyć.

Szczegółowe zasady do części III

IV. DODATKOWE WSKAZÓWKI

I. Biblioteka nie wypożycza: czasopism, wydawnictw encyklopedycznych i słownikowych. Można z nich korzystać jedynie w czytelni. Książki należy oddać w terminie. Z wypożyczalni mogą korzystać czytelnicy, którzy w terminie oddali wcześniej wypożyczone wydawnictwa.

Nagłówek do części IV – dodatkowe UWAGI, OSTRZEŻENIA, ZASADY itp.

j0000007VBB1v50_00000031

Ćwiczenie 1

Wybierzcie jedną osobę, która będzie robiła figurki przestrzenne z papieru (np. modele samolotu, statku lub czapki malarskiej). Obserwując jej czynności, wpiszcie je do tabeli z zeszycie lub na planszy. Na koniec w grupie zredagujcie instrukcję. Przedstawcie ją innej grupie. Jeśli instrukcja została dobrze przygotowana, reprezentanci drugiej grupy na pewno nie będą mieli trudności w zrobieniu tej samej figurki.

uzupełnij treść

Ćwiczenie 2

Skorzystaj z poniższego szablonu gatunkowego i przygotuj własną instrukcję. Może to być np. instrukcja zatytułowana: Jak opowiedzieć śmieszny dowcip?

uzupełnij treść

Co to będzie?

Opis zadania

Dla kogo?

Obraz odbiorcy

Co trzeba przygotować?

Wyliczenie potrzebnych rzeczy

Jak to zrobić?

Wyliczenie kolejnych czynności/etapów postępowania

Na co uważać?

Ostrzeżenia

Ćwiczenie 3

W instrukcjach ważny jest precyzyjny opis. Istotne jest również, aby język, którym jest napisana był czytelny i zrozumiały. Spróbuj więc przeredagować poniższe instrukcje według podanego wzoru. Zamień formy na prostsze – typowe dla instrukcji.

Wzór: Przed przejściem przez ulicę należy zwrócić uwagę, czy z prawej lub z lewej strony nie nadjeżdża samochód. → Zanim przejdziesz przez ulicę…

1) Można przejść przez ulicę wyłącznie wtedy, gdy zapali się zielone światło. Przechodzenie na czerwonym świetle jest niedozwolone.

2) W razie zauważenia niebezpiecznej sytuacji należy niezwłocznie powiadomić straż miejską.

3) Każdy, kto dostrzeże wypadek, powinien jak najszybciej powiadomić o tym policję. Należy wybrać numer 112 i przekazać informację o wypadku.

4) Wypożyczanie książek w naszej bibliotece nie nastręcza trudności.

5) Przed wypożyczeniem kolejnych książek należy oddać poprzednie.

6) W razie nieoddania książek w terminie nie będzie można wypożyczyć kolejnych.

uzupełnij treść
RAmoqXsSlBKjJ1
zadanie interaktywne

Źródło: Contentplus. pl sp. z o. o., licencja: CC BY 3.

1. PODSTAWOWE CZĘŚCI I ZESPOŁY PISTOLETU I ICH

DZIAŁANIE PODCZAS

STRZAŁU.

Pistolet jest bronią automatyczną (samopowtarzalną). Przeładowanie pistoletu następuje

automatycznie, a ogień prowadzi się tylko strzałami pojedynczymi. Działanie to opiera się na

zasadzie odrzutu zamka. Dzięki zastosowaniu w pistolecie mechanizmu spustowo-

uderzeniowego z samonapinaniem kurka można szybko otworzyć ogień, naciskając

bezpośrednio język spustowy bez uprzedniego napięcia kurka. Bezpieczeństwo

w obchodzeniu się z pistoletem zapewnia umieszczony z lewej strony zamka bezpiecznik

skrzydełkowy (ryglujący iglicę i przesuwający dźwignię zwalniania kurka, która

uniemożliwia napięcie kurka, a tym samym danie strzału) i dźwignia zabezpieczająca kurek

w położeniu zwolnionym (odbezpieczonym), sterowana za pomocą spustu przez szynę

spustową i zaczep kurka.

Rys. 1 Podstawowe zespoły i części 9 mm pistoletu wz. 1983 (P-83):

1- szkielet z lufą; 2- zamek; 3- sprężyna powrotna; 4- magazynek.

Podczas strzelania pistolet działa w następujący sposób. Po naciśnięciu spustu szyna spustowa

zaczepiając za zaczep kurka odchyla go i napina przez zapadkę kurek. Zapadka, napinając

kurek wyzębia się z zaczepu kurka (w przypadku samonapinania) lub kurek

wyzębia się z zaczepu kurka (w przypadku uprzedniego ,, napięcia” kurka), a kurek pod

wpływem ściśniętej sprężyny uderza w iglicę, która nakłuwa grotem spłonkę, ta zaś zapala

ładunek prochowy. Podczas spalania się ładunku prochowego w lufie powstają gazy

prochowe. Pocisk pod wpływem gazów prochowych zostaje wyrzucony z lufy; jednocześnie

zamek pod działaniem gazów prochowych na dno łuski przesuwa się do tyłu, wyciąga łuskę

z komory nabojowej i ściska sprężynę powrotną. Wskutek zetknięcia się z wyrzutnikiem

łuska zostaje wyrzucona przez okno zamka na zewnątrz. Zamek przesuwając s do tyłu

napina kurek, który następnie zazębia się z zaczepem kurka i pozostaje w położeniu napiętym.

Po dojściu do skrajnego tylnego położenia zamek zaczyna się przesuwać do przodu pod

działaniem siły ściśniętej sprężyny powrotnej, dosyłając do komory nabojowej kolejny nabój.

Przewód lufy zostaje zamknięty przez zamek, pistolet jest ponownie gotowy do strzelania.

W celu dania kolejnego strzału należy zwolnić język spustowy, a następnie powtórnie go

nacisnąć. W ten sposób można prowadzić ogień do wystrzelania ostatniego naboju

 • Potrzebna instrukcja strojenia TV SANYO model C 21EF63EXH TX

  Nie mogę znależć na forum takiej instrukcji. Proszę o pomoc.Instrukcja już niepotrzebna. Zamykam temat.Pisanie postu pod postem.Należy używać przycisku ZMIEŃ.Scaliłem dwa posty.

  Początkujący Serwisanci 05 Paź 2006 11:38Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 1215

 • TV M70 100 IDTV Grundig - instrukcja strojenia

  Witam. Zgubiłem instrukcję do tego telewizora, teraz muszę go dostroić, a nie wiem, jak to zrobić. Czy ktoś z Forumowiczów mógłby dać krótką instrukcję tej czynności?W tym dziale nie udzielamy porad.

  Schematu/instrukcji/artykułu 27 Lut 2007 16:08Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 680

  Sony KVM2101K instrukcja strojenia

  Witam potrzebna instrukcja strojenia telewizora KVM2101K pilot RM841 pozdrawiam rtv(at)ols. vectranet. plPodaj markę, symbol i rodzaj urządzenia w temacie!Patrz -- > OGŁOSZENIE 1/pierwsze/ od góry w tym dziale.W tym dziale nie udzielamy porad.Dodano po 2Telewizor kolorowy...

  28 Lut 2007 17:04Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1523

  instrukcja strojenia bloku mocy w cz Radmor R5432

  Strojenie toru wyj mocy w. cz. (blok3734-3000 i blok regulacji mocy 3734-6001)1. Do gniazda antenowego podłączyc miernik mocy w. cz o oporności 50om.2. Włączyć nadawanie na kanale środkowym (lub nadawczym jezeli jest tylko jeden)3. Na bloku mocy stroic kolejno C1, C2, C6, C7, C14, C15 tak aby uzyskać...

  Radiotechnika Instrukcje obsługi 10 Lis 2009 17:32Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 1102

  Trilux TAP 2101t - instrukcja strojenia

  Witam.Jak napisał wyżej radekrpisz ten telewizor programuje się z klawiatury lokalnej umieszczonej pod klapką obok wyłącznika sieciowego. Nie wiem jakie jest tam rozmieszczenie przycisków, ale postaram sie to jakoś w miarę łopatologicznie przedstawić. Sterowanie tym telewizorem oparte jest o procesor...

  RTV Użytkowy 25 Gru 2010 11:05Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 4299

  Sunker swr 1180W - Jak się tym stroi?

  Witam! Mam taki miernik Sunker swr 1180W nigdzie na forum nie znalazłem jak się stroi tym miernikiem. Są oczywiście instrukcje strojenia ale bardziej ogólne. Czy może mi ktoś pomóc z tym?Do czego na tym mierniku jest pozycja PWR i jak jej się używa?No i oczywiście jak dokładnie zestroić nim antenę...

  Radiotechnika Początkujący 26 Gru 2009 11:15Odpowiedzi: 17 Wyświetleń: 6281

  strojenie anteny cb? pytanie

  Muszę przyznać, że jeszcze się nie spotkałem aby w instrukcji strojenia anteny CB było jasno napisane aby po każdej zmianie kanału i pomiaru na nim wartości SWR dokonywać kalibracji.Mimo wszystko ja strojąc swoją antenę po każdej zmianie kanału dokonywałem kalibracji miernika. Dopiero po jego skalibrowaniu...

  26 Gru 2009 21:54Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 2884

  Sony Trinitron - strojenie za pomocą pilota

  Witam wszystkich,Posiadam powyższy odbiornik z pilotem o oznaczeniu RM-673. Odbiornik on możliwość zdalnego strojenia za pomocą tegoż pilota. Jeśli ktoś wie jak go zestroić, posiada instrukcję strojenia etc będę wdzięczny za pomoc.Dzięki i pozdrawiam,Robert

  TV Serwis 26 Kwi 2004 07:24Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 4091

  Maxy 1710 instrukcja pilota prośba

  Mam prośbę o zamieszczenie instrukcji do pilota uniwersalnego maxy 1710 - kodów i instrukcji strojenia tego pilota. Mam problem z jego nastrojeniem dla telewizora sony kv-2184mtt.z góry dzięki za pomoc.

  29 Sty 2011 13:20Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 2161

  Technics ST G70 - Nie stroi stacji.

  W drugim tunerze maiłem taki przypadek jak opisałeś ( pikarel) i pomogło ustawienie 0 detektora. Ale tu zamiast 0mV jest 1, 45V. Jak tu nie będzie można ustawić napięcia blisko 0mv to nie będzie stroił w automacie.Niestety nie posiadam kondensatora 100pF.Znalazłem informację od osoby która naprawia...

  Audio Początkujący 06 Lut 2023 18:24Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 108

  Denon AVR4308 - ustawianie opcji, radia etc lub polska instrukcja obsługi

  WitamKupiłem sobie niedawno amplituner Denon AVR4308 ma zastąpić Yamahę RX-V357. Nowy amplituner kupiony używany i niestety trochę wybrakowany, brakuje pilotów antenki wi-fi mikrofonu do strojenia właściwie wszystkiego co do niego było dodawane. Niestety największą bolączką jest brak pilota przez...

  Audio Nagłośnienie Domowe 25 Kwi 2022 21:07Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 447

  Polkolor Digitech STV 7055 -strojenie kanałów

  Witam, czy ktoś może wie jak w tym telewizorze stroi się kanały? Niestety nie posiadam instrukcji, byćmoże ktoś posiada instrukcję do tego TV ( wystarczy opis strojenia kanałów), ewentualnie byłby tak miły i opisał to tutaj w kilku zdaniach.Pozdrawiam, SNG

  18 Kwi 2006 08:29Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 1091

  CB radio ultra III - strojenie, podłączenie

  SP5ANJ nie denerwuj się - przecież trafiają sie osobniki, które nie mają pojęcia (zielonego) o podstawach elektroniki:D.Aby odpowiedzieć na Twoje pytanie kolego podpowiem tak:Kolor czerwony kabelka wychodzącego z radia zawsze będzie PLUSEM, chyba, że producent w instrukcji obsługi zaznaczył inaczej....

  24 Kwi 2009 10:10Odpowiedzi: 10 Wyświetleń: 3845

  [Inne] instrukcja obslugi pilota IR7071 (do galaxis cvt7000-2)

  Instrukcja obsługi jest do danego sprzętu np. telewizora, opis przycisków to sobie popatrz na nie, producent nie przewidział nic prostszego. Tym bardziej do pilota nieoryginalnego nikt nie robi instrukcji opisującej przyciski.Wracając do tematu: to potrzebna jest instrukcja obsługi telewizora, a konkretnie...

  TV Bazar 18 Kwi 2012 07:55Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 1477

  Odbiornik Rossini G6011 RFT z głowicą na ECC85 - procedura strojenia

  Witam, Odbiornik Rossini G6011 RFT z głowicą na ECC85 (pasmo 88-100M H z)Mam rozstrojoną głowicę - pasmo jest przesunięte oraz jest słaba czułość. Poprzedni pseudoelektronik pobawił się kręceniem cewkami i trymerami i teraz prawie w ogóle nie odbiera. Tor p. detektor, stereodekoder i nie był kręcony...Czy...

  Elektronika Retro 11 Lip 2017 19:26Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 1518

  VW Alpha CC EU - instrukcja programowania stacji radiowych

  witamPo kolei, radio stroimy wciskajac galke sily glosu (strojenie automatyczne) jezeli wcisniesz galke szybko dwa razy wlaczy sie tzw. DX czyli wieksza czulosc, jak stacja sie nastroi to nacisniecie wybranego klawisza (1-6) i przytrzymaniu go wcisnietym przez 5s spowoduje zapis stacji do pamieci...

  Radia Samochodowe Serwis 12 Lis 2005 19:10Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 12731

  Grundig ST70-720 - szukam instrukcji

  Powinien być pilot TP712 ( lub zamiennik za niego).The Automatic Tuning System ATSThis automatic tuning system scans the entire reception range and automatically stores the channels found in memory.How to proceed:Switch the TV set on from standby with one of the buttons 1... 9.Press for...

  TV Szukam 14 Mar 2009 09:04Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 1577

  Strojenie anteny HUSTLER IC-100

  Zalezy co kto uwaza za "ciezkie strojenie" bo wg. mnie problem moze stanowic twardosc bata ktorego faktycznie reczne docinanie moze stwarzac problem, ale wczoraj przy pomocy kombinerek, mlotka i pilnika zestroilem Hustlera 1C100 (bo taki jest jego faktyczny symbol) a wskazania SWR sa nastepujace:kanal...

  05 Mar 2010 09:17Odpowiedzi: 33 Wyświetleń: 17003

  Yosan JC-2204 turbo serwisówka - Szukam instrukcji serwisowej EN/PL

  Koledzy, szukam instrukcji serwisowej do CB radia Yosan JC-2204 Turbo (wersja z wszystkimi 40stkami). Precyzując temat- szukam tzw. "serwisówki" zawierającej poszczególne etapy strojenia toru odbiorczego i nadawczego tego radia z podaniem punktów pomiaru i regulacji, kolejności pomiaru i strojenia oraz...

  CB Radio 05 Mar 2017 19:53Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 1602

  STR-GX707ES - Nie zatrzymuje się przy strojeniu

  Witam. Jak w temacie. Amplituner Sony STR-GX707ES. Tuner fm gra w stereo jak "trafię" przy strojeniu w częstotliwość ale sam się nie zatrzymuje i leci w kółko cały zakres. Doczytałem na forum, że trzeba ustawić dyskryminator. Regulowałem inne problemy w tunerach ale z dyskryminatorem to mój debiut a...

  04 Kwi 2019 07:18Odpowiedzi: 11 Wyświetleń: 1695

  Telewizor Sanyo ce 28dn3-p - strojenie kanałów

  Witam koledzy.Przeszukałem Internet i niestety nie uzyskałem odpowiedzi na moje pytanie. Mam nadzieje że tu znajdę pomoc.Otrzymałem w prezencie telewizor Sanyo CE 28dn3-p z pilotem.Niestety nie umiem stroić kanałów. Popróbowałem wszystkie przyciski na pilocie ale niestety wydaje się że żaden...

  21 Gru 2009 12:03Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 2805

  Instrukcja obsługi do Panasonic CEM 2141PTX

  Potrzebuje instrukcji obsługi do w. w tv - nie wiem jak sie w nim zmienia zakresy, system i jak sie zapisuje do pamieci.... które klawisze na pilocie?.Po wejsciu do menu sa trzy pozycje 1. strojenie, 2. SP--???. 3. wyjscie.w poz 1. działa strojenie tylko niewiem jak zmienic ntsc na pal i jak to zapisac...

  12 Sty 2004 23:43Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 1376

  Poszukuję instrukcji obsługi do tv grundig-t51-440 cuc 4400

  Witam wszystkichSzukam instrukcji do tv grundig T51 - 440 (cuc 4400) lub jak go stroić,chodzi mi tu o strojenie dokładne.Za pomoc z góry dziękuję.!!! Podaj markę, symbol i rodzaj urządzenia w temacie!!!Posty bez powyższego w tytule, następnym razem, będą przenoszone do KOSZA.

  20 Cze 2005 15:02Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 894

  instrukcja obslugi TV Mitsubishi CT-21m3GT

  jak w temacie, poszukiwana instrukcja obslugi do TV Mitsubishi CT-21m3GTalbo info czy TV wymaga przestrajania fonii?? posiadam ten TV, dziala OK. niestety nie mam do niego oryginalnego pilota (sam tv ma tylko prog+- i vol+-) a z uniwersalnego pilota nie wiem jak wejsc do menu strojenia. moze jakies...

  02 Wrz 2006 15:57Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 1048

  Czy są jakieś patenty na strojenie 5/8 w domu z dachem /\?

  Chłopy. Stojenie anten 5/8 Powinno się robić na tym poziomie na którym jest instalowana antena. Również mieliśmy z kumplem różne cyrki podczas strojenia. Nawet różnica 1 metra wysokości ma duży wpływ na strojenie. A napisze wam taką ciekawostkę, że nie było różnicy w WFS podczas podłączenia uziemnienia do...

  Radiotechnika Serwis 31 Gru 2007 20:40Odpowiedzi: 32 Wyświetleń: 3541

  Philips TV/VCR 14 PV 345/05S Brak menu strojenia TV

  Dzięki jezak za zainteresowanie...Inne działaj, takie jak kontrast, jaskrawość itp...Problem tkwi tylko w strojeniu, poniewaz nie da się nic zrobić, jest wyświetlony na czerwono(menu strojenia) i nie da się na niego wejść, ani nic.. Może innaczej trzeba wejść w tryb serwisowy, zeby uruchomic to menu...

  TV Początkujący 26 Lut 2009 20:27Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 2645

  Co to za model TV od LG i gdzie znajdę do niego instrukcję?

  Witam. Dorwałem w lombardzie telewizor z tytułu, płaskie toto, czterdzieści kilka cali. nie ma wklejki, została zerwana. TV działa ale z dekoderem, nie potrafię ustawić go z DVBT. Tak więc potrzeba rozpoznać i znaleźć instrukcję.Czy ktoś mi podpowie co to jest?Jak w menu nie ma strojenia DVB-T...

  25 Gru 2016 16:42Odpowiedzi: 25 Wyświetleń: 1779

  Radmor 5102TE. - Uruchomienie, przestrojenie, strojenie i inne przygody.

  Dzień dobry (albo wieczór). Napisałem ten tekst po odbyciu przyjemnej walki ze sprzętem, którego zarzekałem się nie mieć. Ale skoro trafiła się okazja na dziewiczy egzemplarz z nieskazitelnie czarnym panelem przednim. Wedle sprzedawcy przeleżał ładnych parę lat nie widząc światła. Wygląd zdawał się potwierdzać...

  Audio FAQ i Solucje 06 Paź 2019 22:48Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 537

  pioneer deh-p7600mp problem ze strojeniem i brak rds

  Witam,Mam problem ze strojeniem stacji fm. Przy strojeniu ręcznym częstotliwość przeskakuje co dwie dziesiąte np. 96, 9->97, 1->97, 3->97, 5przez co nie mogę ustawić niektórych stacji.Wie ktoś może jak sobie z tym poradzić?I kolejny problem, nie mogę włączyć RDS'a tak jak by go nie było.Można...

  20 Lis 2007 11:35Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1952

  Strojenie kanałów Sony KV-A2521K

  Witam, posiadam telewizor Sony KV-A2521K i nie mam zielonego pojęcia jak stroić kanały w tym telewizorze, szukałem instrukcji do niego w google ale wszystkie wyskoczyły mi płatne a jakoś nie mam 20zł żeby je kupić:| Próbowałem wszystkiego i nie mogę dojść do tego jak włączyć strojenie kanałów w tym...

  06 Kwi 2011 21:25Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 2527

  wobuloskop, nada się do strojenia ukf?

  Wobuloskop TEST prod. CCCP to wcześniejsza / prostsza wersja X1-50 - tylko pierwszy zakres z trzech który ma X1-50 (do ok. 410... 450MHz - zależy od egzemplarza), odczyt częstotliwości tylko poprzez liczenie znaczników ("mietek"), obudowa ta sama (przenośna, z rączką). Oba mają Z=75ohm, złącza (bdb. )...

  Radiotechnika Co kupić? 18 Sty 2013 17:44Odpowiedzi: 15 Wyświetleń: 7449

  strojenie cb

  Wiec zdradz specjalisto jakie to metody obliczania na kalkulatorku lampowym mozna zastosowac by pomoc koledze. Jakim urzadzeniem stroic antene? Bo przeciez mozna stosowac generator na odpowiednia czestotliwos i obserwowac amplitude na oscyloskope podlaczonym do odbiornika sprzezonego z antena... tylko...

  28 Sty 2006 18:51Odpowiedzi: 20 Wyświetleń: 24228

  Grundig T-55 Brak strojenia!!

  Witam mam problem nie mogę wejść w opcje strojenia. Powinno sie wchodzić po wciśnięciu i-ok a on pokazuje tylko kontrast. W menu serwisowym tryb hotelowy jest wyłączony. Może jest inny sposób strojenia. Nie mam instrukcji proszę o pomoc.!!!!!!!!!!!

  03 Kwi 2007 16:17Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 852

  Radmor 5102 głowica UKF nie działa, brak napięcia strojenia.

  Instrukcję serwisową i schemat mam. Napięcia na zasilaczu są prawidłowe. Jednak po ruszeniu perkami na płytce programatora i na zasilaczu napięcia strojenia wróciły do normy jednak nie na długo.Spróbuję wymienić jeszcze trymer C120, ponieważ obraca się bardzo lekko i górna okładzina jest niestabilna...

  Audio Serwis 24 Sie 2007 11:30Odpowiedzi: 8 Wyświetleń: 4280

  Strojenie filtru w. cz za pomocą analizatora widma

  Daj sobie spokój z filtrami wyjściowymi. Ich się nie stroi, to są filtry dolno-przepustowe. Oczywiście chodzi o te "za" układem reflektometru. Strojenie pozostałych obwodów przeprowadź zgodnie z instrukcją serwisową, na maksimum mocy wyjściowej.

  14 Paź 2009 06:31Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 2036

  strojenie kanałów Funai DDVR 6830

  Witam mam dośc nietypowy problem z magnetowidem combo Funai DDVR 6830.Może sie to wydać śmieszne ale wygląda to tak:Jak chce ustawić strojenie kanałów autom. bądz ręcznie przy wejsciu w opcjepostępuje zgodnie z instrukcją czyli:naciśnij VCR potem SETUPPIERWOTNA INSTALACJASTROJENIE KANAŁÓW...

  27 Sty 2010 00:02Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1020

  Strojenie - Harry III + Sirio Turbo 1000

  Potrzebuje porady odnośnie strojenia.Radyjko to Harry III, antena Sirio Turbo 1000, miernik to DF2461 - taki z allegro.Wiem, że piszecie, ze takie mierniki to szmelc ale jakąś tendencję chociaż chyba pokazują:)Teraz mój dylemat/problem.Dostroiłem antenę (jak mniemam). Robiłem wszystko...

  24 Gru 2010 14:14Odpowiedzi: 23 Wyświetleń: 5974

  Philips 28PW8707/12 strojenie

  Wiem, że właśnie przyciśnięcie stop + << powoduje wejście w menu instalacyjne.Ściągnąłem sobie instrukcję użytkownika do tego modelu w pdfie.Mój pilot ma takie przyciski ale TV nie reaguje na nie.Właściwie reaguje inaczej bo włącza się TView.EDIT:Rozwiązałem.Pomógł mi ten posta dokładnie....

  13 Lis 2011 09:13Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 2487

  Philips 32pw9525/58 strojenie

  Witam, bardzo proszę o pomoc, nie mogę sobie w żaden sposób poradzić ze strojeniem TV, nie mam w menu funkcji strojenia, instrukcja gdzieś przepadła...

  19 Lis 2011 17:34Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 1448

  Tosca 303 strojenie FM oraz wejście magnetofonowe

  Sprawdziłem ten PR-ek. Ma płynną regulację: 2k - 47kΩ z obu pinów w stosunku do środkowego. Wymieniłem tranzystor T703. Na razie bez efektu, dioda świeci cały czas na zielono ale...Sprawdziłem przestrojenie głowicy. Są wycięte 3 kondensatory (C1, C9, C13) czyli tak jak wg instrukcji. Sprawdziłem...

  03 Sty 2012 22:39Odpowiedzi: 44 Wyświetleń: 8169

  Enraf Nonius Circuplode - Strojenie elektrody circuplode 419/970

  Potrzebuję opisu strojenia elektrody bębnowej, circuplode do noniusa 419/970 z użyciem dummy load. W instrukcji nie ma opisu strojenia tej elektrody.

  Sprzęt Medyczny 28 Lip 2018 03:13Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 165

  Kenwood KR-V6060 - nie odbiera w stereo, nie stroi w automacie.

  Rozebrałem i potrzebuję pomocy czy powinienem próbować stroić elementem L3.Tak, zero dyskryminatora FM należy zestroić cewką L3. Po nastawieniu tunera na odbiór dowolnej, silnej stacji FM należy delikatnie pokręcić cewką L3 tak, żeby między kołkami oznaczonymi FM i TUNE uzyskać napięcie bliskie...

  08 Kwi 2020 09:13Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 921

  Sony ST-242L - nie stroi stacji

  Witajcie. Zakupiłem tuner ST-242L. W temacie strojenia tunerów jestem kompletnie zielony. Problem polega na tym że w trybie mono odbiera stacje, w trybie stereo kompletna cisza na całym zakresie. Do tego jest objaw w momencie przełączania MONO/STEREO na momencik zapala się dioda stereo. Myślałem że...

  05 Mar 2021 17:06Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 342

  Revox B760 - permanentnie załączona funkcja wyciszania strojenia.

  Posiadam tuner radiowy Revox B760. Jestem posiadaczem owego urządzenia krótki okres czasu.Tuner działał idealnie, stroił, zapamiętywał stacje. W skrócie - pełna funkcjonalność poza uszkodzonymi wskaźnikami wychyłowymi, co jest częstą przypadłością w revoxach.Nagle tuner przestał odbierać...

  Początkujący Naprawy 02 Maj 2022 09:31Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 159

  grundig wejście w tryb strojenia

  Nie podałeś modelu ale instrukcje do cuc2030 ST70-700 masz tu:

  20 Wrz 2006 16:33Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 1737

  Masen 5/8 *6 Strojenie? Jaką długość powinna mieć?

  Polecam przeczytaj instrukcję, powinna tam być informacja co do długości promiennika. Co do tulei ustaw na środku, to dodatkowy element pomagający właściwie wystroić antenę. Dlaczego na środku, proste masz możliwość ruchu w górę i w dół o taką samą wartość. Jeśli w instrukcji nie ma informacji co do...

  20 Gru 2008 22:09Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 1664

  TVC Toshiba model 1400 RD- instrukcja obsługi.

  No więc zdobyłem serwisówkę -manual full do tego 1510RD /1510RTD /1510RTD /284T9D-zamieściłem wToshiba (mój)> ma takie same scalaki (include procek) jak poszukiwany przez Ciebie model może inna numeracja?Niestety poczytałem na szybko.. nic tam nie ma o strojeniu / jest widok pilota inny...

  15 Lut 2009 22:00Odpowiedzi: 10 Wyświetleń: 3220

  Grundig Lenaro MF72 6601/8 IDTV DVB-T - strojenie

  Proponuję przeczytać tutaj: Re-tuning all analogue television channelsThese settings are only necessary if you can not receive any digitalstations or if you want to re-tune all analogue channels (e. g. if youhave moved).Analogue channels can be stored only on station positions900 – 999.1...

  TV CRT Serwis 24 Mar 2009 20:45Odpowiedzi: 8 Wyświetleń: 4404

  Philips 21PV335/01 - nieaktywne strojenie

  Wygląda na to że będę musiał przestudiować "user manual".Dam znać co i jak ><To jest właśnie przykład typowego ostatnio podejścia do forum.Nie że:- szukałem instrukcji obsługi ale nie mogłem znaleźć,- znalazłem, czytałem, ale nic nie ma o tym lub nie potrafię zrozumieć-...

  08 Maj 2011 15:28Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 2083

  Odbiornik Radiotehnika - przerywa, nie stroi

  Mimo wszystko postaram się jeszcze coś z nim zrobić.Dzięki Tobie wiem przynajmniej, że tak jak podejrzewałem, uszkodziłem antenę.Być może jednak istnieje jeszcze sposób, żeby naprawić to radio...Czy możliwa jest właśnie wymiana anteny, o której mowa?Skorzystałem z wyszukiwarki Google i znalazłem...

  11 Mar 2012 15:28Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 2611

  AVT-2481 - Mininadajnik FM strojenie cewki

  WitajcieZmontowałem sobie nadajnik AVT-2481 wg tej instrukcji: (chodzi mi o układ z części pierwszej, ten prostszy) i mam drobny problem z zestrojeniem cewki.Cewkę wykonałem z drutu 0. 5mm. (wyciągniętym z kabla antenowego do TV) nawiniętego na wiertło 5mm. Zwoje są 3 i cała cewka jest przylutowana...

  09 Kwi 2013 00:07Odpowiedzi: 9 Wyświetleń: 3636

  President Jackson 1 - Strojenie radia

  Panowie z ciekawości wykonałem pomiar zgodnie z instrukcją serwisową radia President Jackson 1.Punkt 1, ustawić na 40 Kanał.Clari ustawić centralnieBand ustawić na EPunkt pomiarowy Tp 2 ustawiamy na 6 volt (L12 do regulacji napięcia)Następnie ustawiamy Kanał 1Band ustawić na APowinno...

  17 Gru 2014 22:25Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 1719

  Amplituner Denon DRA 295 - strojenie FM

  Sprawdź tylko i wyreguluj tzw. "zero" dyskryminatora zgodnie z Step 1 z podanej przez Ciebie instrukcji strojenia. Przynajmniej tyle jesteś w stanie zrobić za pomocą tylko miernika uniwersalnego. Żadnymi innymi cewkami albo PR-kami nie kręć nie mając do dyspozycji specjalistycznej aparatury bo tylko...

  28 Lis 2017 23:16Odpowiedzi: 14 Wyświetleń: 1569

  Jaki jest kod strojenia do modemu Ferguson Ariva T750i?

  Czy jak kupie pilot oryginalny sam się zakoduje? Czy trzeba coś zrobić jak trzeba to powiedzcie co jak wiecie?Trzeba postępować wg instrukcji. Sam nie zakoduje się. Nie jest to urządzenie ze sztuczna inteligencją.Dodano po 7Ariva nie występuje w nim w wykazie ale jakaś chociaż niewielka...

  RTV ustawienia eksploatacja 22 Mar 2018 21:25Odpowiedzi: 8 Wyświetleń: 732

  [Sprzedam] VFK0644 - miernik programator do strojenia kamer Panasonic i Technics

  Oryginalny produkt koncernu Matsushita zakupiony w Panasonic Polska. Wyprzedaż w związku z zakończeniem działalności. Stan b. dobry.Instrukcja posługiwania się miernikiem jest zawarta w instrukcjach serwisowych od kamer.W komplecie: miernik, kabel pomiarowy, oryginalne opakowanieCena: 200złMożliwa...

  DVD/VCR Bazar 29 Lis 2018 14:53Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 633

  Przestrajanie na miarę XXI wieku czyli stroimy stare radio

  Mimo wszystko nawet jeśli przepisane to zebrane w jednym miejscu i dla początkujących jakaś sensowna podpowiedź. Nie każdego stać na wobuloskop - na dodatek sprawny ( i umieć się nim posługiwać) ale na SDRL już tak. Tak jak kolega napisał instrukcja typu "wytnij - pokręć" jest zrozumiała dla Ciebie...

  Artykuły 19 Kwi 2019 13:16Odpowiedzi: 29 Wyświetleń: 25479

  Meratronik K936 - Wkładka stereokodera E443 oraz Instrukcja Uruchomienia IU - 22

  Szukam poniższej instrukcji, jest to opis strojenia stereokodera K936. W instrukcji serwisowej do K936 jest ona wspomniana, niestety to była prawdopodobnie wewnętrzna instrukcja, używana w zakładach meratronik, i nie była dołączona do fabrycznej instrukcji serwisowej:(. Jeżeli ktoś dysponuje...

  Inne Szukam 05 Kwi 2018 14:48Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 507

  >>>strojenie magnetofonu

  Ja używałem zawsze taśm pomiarowych.Przed strojeniem magnetofon wygrzać przez jakieś 20 minut ( zalączyć go i niech odtwarza jakąś taśmę).1. Predkość silnka- podłanczałem częstościomiesz do wyjsia. Puszczałem z taśmy kawałek o częstotliwości 330hz regulowalem do osiągnięcia takiego wskazania...

  11 Lut 2003 18:21Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 1643

  ITT Nokia 7171 sat hifi jak stroić

  jak stroić programy na tym TV, zapamiętywać do pamięci. Inne ustawienia koloru, źródeł. Może jakaś instrukcja. z góry dziękimam chyba nieorginalny pilot:-(((

  12 Mar 2004 21:59Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 1155

  Unimor Siesta 3a - strojenie bez pilota

  Czesc,mam pytanie: jak sie stroi w/w telewizor. Otrzymalem go bez instrukcji i z nieorginalnym pilotem. Sam sobie nie moge poradzic - prosze pomozcie. Szukalem w archiwum podobnego postu ale chyba taki nie istnieje. Z gory dziekuje i pozdrawiam

  18 Lut 2007 18:51Odpowiedzi: 14 Wyświetleń: 4958

  PROBLEM ZE STROJENIEM W TV SANYO CEM 2141 PTX

  Mam problem z tv sanyo cem 2141 ptx. Otoz chyba w jakis sposob wlaczyl się tryb hotelowy (jesli ten procesor wogole posiada taki tryb) gdyz na pilocie dzialaja wszystkie funkcje oprocz strojenia automatycznego. Nie dziala tez przycisk band i memo. Pilot jest sprawny. Prosze o instrukcje jak ten tryb wylaczyc...

  17 Mar 2005 22:46Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 3655

  Złe strojenie ELEMIS 5515T

  Pytałem co masz jak stroisz na nowej głowicy w paśmie VHF-1. Instrukcja podaje że należy zamienić VHF1 z VHF3 w przypadku zamiany na głowice 2500KKC (Telefunken), czy UV915 którą zamontowałeś ma takie same wyprowadzenia?

  10 Maj 2005 23:16Odpowiedzi: 17 Wyświetleń: 2930

  TV Grundig p545 CUC4400 - strojenie

  witam wszystkich serdecznie i prosze o pomoc.jak stroi sie taki telewizor (zaznaczam ze jest juz staary)? pouciekalo mi pare kanalow i chcialabym je z powrotem ale nie mam pojecia jak to zrobic (instrukcji juz od paru lat nie widzialam). za kazda podpowiedz bede niezmiernie wdzieczna:)dodam jeszcze...

  06 Paź 2005 18:46Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1025

  Philips combo 14PV503/58 brak możliwości strojenia.

  Philips combo 14PV503/58 brak możliwości strojenia, w menu funkcja search, instal wsakzane jako,, nieaktywne", instrukcja obsługi nic nie mówi na temat trybu hotelowego, czy ktoś spotkał się z takim problemem. Dla przybliżenia podam, że TV to model z radiem i zegarkiem z przodu, co do tyu chassis to...

  19 Kwi 2006 09:53Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 1404

  Pytanie o strojenie pilota

  Strojenie czy wprogramowanie?. Zestroic mozna na,, czuja" ale wprogramowac to tak sobie bez jakis instrukcji.... :)

  Samochody Zabezpieczenia 12 Lip 2006 17:47Odpowiedzi: 12 Wyświetleń: 2399

  TV LCD 'SUPER' 8" problem ze strojeniem

  Mam problem z telewizorkiem jak w temacie. Mianowicie nie wiem w jakisposób zapamiętać stacje przy programowaniu ręcznym. Instrukcja jest bardzo lakoniczna i niewiele z niej wynika. Z tego co zrozumiałem tozapamiętanie stacji powinno nastąpić przy zmianie koloru paska strojeniaz czerwonego na zielony...

  15 Wrz 2006 12:16Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 513

  Radmor potencjometry strojenia stacji.

  Dałeś bardzo ścisły opis podzespołów, co świadczy zarówno o wiedzy, jakteż o podejściu do "Radmora". Zgodnie z instrukcją serwisową powinny byćzastosowane potencjometry WT-2662-100kΩ-B, jednak zastosowanie linio-wych zmieni charakterystykę strojenia, ale bez zmiany zakresu, czułości itp.Zamiana...

  09 Gru 2006 07:21Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 2409

  telewizor Unimor T59C1 TS strojenie programów

  Proszę o pomoc. Potrzebna mi jest instrukcja jak stroić programy w telewizorze. Za pomocą pilota? W samym odbiorniku na dole jest przycisk "MENU", ale po naciśnieciu nic się nie dzieje!Bardzo zależy mi na szybkiej odpowiedzi, bo chcę pomóc starszej Pani jeszcze przed świętami:-)

  21 Gru 2006 22:54Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1065

  Mitsubishi CT-29AS1ESDT, nie można ustawić strojenia kanałów

  Witam wszystkich, mam problem z tv mitsubishi CT-29AS1ESDT, mianowicie effekt jest taki ze podczas wejscia do menu channel preset wszystko daje sie zmieniac tj system fonii, system kodowania koolorow itd oprocz strojenia kanalow. Nie mozna zmienic czestotliwosci ani ustawic zadanego kanalu. Czy ktos...

  30 Gru 2006 12:00Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 1118

  Strojenie BR w przypadku glosnika "noname".

  Pawle - długość minimalna wcale nie musi leżeć w tych granicach. Raczej przyjąłbym zależność, że maksymalnie zbliżyć możemy tunel do ścianki obudowy na odległość średnicy tunelu w przypadku rury. Lepiej, jeśli to będzie 1, 4*D.PROSZĘ NIE zadawać pytań odnośnie strojenia noname w temacie wyszczególnionym...

  Akustyka FAQ 03 Cze 2009 16:42Odpowiedzi: 43 Wyświetleń: 149514

  Crown 2501vtst. Nie mam oryginalnego pilota. Jak stroić?

  Witam, nie mam oryginalnego pilota do tego telewizora i nie wiem jak na uniwersalnym stroić kanały, gdyż zawsze gdy ustawie jakiś program to po ponownym włączeniu telewizora już go nie ma. Proszę o małą instrukcje programowania tego tv. Z góry dziękuje.

  01 Maj 2007 07:30Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 1196

  strojenie kolumny "estradowej" na głośniku 15"

  na tej stronie znajdziesz program który ci to w miare dobrze policzy. jest tam też przystępna instrukcja. w programie wpisz sobie strojenie właśnie tak ok 35-40 hz (dla beyema- to jest chyba najlepszy głośnik z tych które podałeś) w programie wpisujesz też objętoś i ile chcesz mieć otworów program...

  Głośniki i Zestawy Głośnikowe 08 Mar 2011 08:37Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 4088

  Strojenie Midland 23-505

  Nigdy tego nie robiłem a chciałbym bardzo wiedzieć na czym to polega. Prosił bym o krótką instrukcję jak zestroić CB, SWR Midland 23-505. Urządzenie ma wejście anteny, wyjście anteny, dwa wskaźniki, potencjometr, przełącznik FWD/SWR, przełącznik 10W/100W. Czytałem posty o strojeniu ale są dość pokrętnie...

  15 Sie 2007 21:08Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 1781

  Strojenie anteny CB -- zciema gościa ze sklepu z antenami

  JTotalna ściema. Skąd się tacy sprzedawcy biorą? :DTotalna ściema, wypchnął towar, i martw się kliencie, spotkałem się z takimi sytuacjami.Było nawet że BIG Brother przyjechał do mnie oburzony.. i wyjaśniłem mu, że to co sprzedaje z półki z CB to na liście zakazanych jest ( słynny Uniden...

  25 Mar 2018 12:42Odpowiedzi: 40 Wyświetleń: 40222

  Philips 21pt166b - strojenie ręczne

  Witam grupowiczów,Nie jest to wprawdzie pytanie związane z uszkodzeniem telewizora, ale może być pokrewne (jeśli ntg to przepraszam). Otóż mam pytanie czy istnieje możliwość ręcznego strojenia kanałów, a nie jak to jest opisane w instrukcji telewizor sam zatrzymuje wyszukiwanie na pierwszym znalezionym...

  09 Wrz 2008 13:33Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 6002

  Thomson 20MF15CL Brak strojenia stacji tv, brak pamięci

  Załączyłem w telewizorku menu serwisowe gdzie jest regulacja parametrów IFPL czyli regulacja dostrojenia p. cz.Regulacja IFPL możliwa jest w granicach 00-7F a wartość fabryczna według instrukcji to 3F.Wartość tą zmieniłem na 40 (cztery zero), w tej chwili stroi i wyszukuje stacje TV z tym że w paśmie...

  23 Wrz 2008 18:03Odpowiedzi: 8 Wyświetleń: 3260

  Strojenie obwodów LC - czemu tak, a nie inaczej?

  Dzięki za wyjaśnienie, teraz przynajmniej wiem co robiłem, a nie było to tylko "działanie wg. instrukcji". Kilka dni wcześniej stroiłem ten tuner, ale to nie było to, teraz testuję go już trzeci dzień i jest pięknie. Jeszcze raz dzięki.

  Początkujący Elektronicy 22 Paź 2008 18:00Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 974

  Philips 14PV284/01 strojenie

  Zgadza sie ale wpisalem juz wszystkie kody i nic nie moge otworzyc ekranu strojenia, mam ekran menu ale tam nic nie ma. W instrukcji jaka znalazlem jest podane aby nacisnac przycisk STOP a nastepnie prziciski <- i -> menuPodane kody sa chyba do inneg modelu bo muj przyjmuje tylko 4 cyfrowe...

  02 Lis 2008 23:11Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 3100

  JVC HR-D860EG strojenie i wyjscie na tv

  Czy jest możliwe odbieranie przez vcr sygnału z anteny i przekazanie go do telewizora? Mam tv który nie zapamiętuje stacji i trzeba go na nowo stroić za każdym razem. Jestem posiadaczem JVC HR-D860RG chciałbym w taki sposób to załatwic bardzo proszę o podpowiedzi jak rozgryść ten problem.ps....

  17 Mar 2009 22:05Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 1557

  Strojenie anteny Bazowej do CB Boomerang 1/4

  Pozwolę sobie nieco odświeżyć temat...Próbuję właśnie stroić boomarang 27A i totalna porażka - SWR >10Próbowałem różnych miejsc mocowania na balkonie, każdy kąt przeciwwagi - bez rezultatu. Właśnie przed chwilą w tym wątku przeczytałem, że ta antena powinna być izolowana od balustrady. W instrukcji...

  03 Cze 2009 18:18Odpowiedzi: 14 Wyświetleń: 9451

  Zmiana kroku strojenia w radiu z USA i wpięcie wyjścia w AM

  No niestety. Wymyślne kombinacje klawiszy (zarówno autorskie jak i znane mi z innych radyjek) nie pomogły. Szukanie w necie - też nic. Lektura instrukcji samochodu i radia też nie pomogła.Zauważyłem natomiast, że jak podany jest zakres łapanych przez radio fal, to początek jest liczbą nieparzystą,...

  Radia Samochodowe Początkujący 06 Cze 2009 14:05Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 4760

  Strojenie pi-filtra

  Czy jest jakaś "instrukcja" jak się stroi lampowy wzmacniacz z pi-filtrem?Podobno poste, ale tylko dla tych co to potrafią:)

  10 Sie 2009 22:47Odpowiedzi: 8 Wyświetleń: 3895

  Philips 42PF5320/10 Chassis LC4. 9E AA - nie stroi kanałów

  Witam!Mam kłopot z plazmą jak w temacie. Mianowicie podczas strojenia wyszukuje tylko klika stacji i to z zakłóceniami, poszukałem nieco w sieci ale podobnego przypadku nie spotkałem, korzystając z instrukcji serwisowej wszedłem w Service Default Mode i Custom Service Mode i znalazłem tam informacje o...

  TV LCD OLED Plazma Serwis 23 Wrz 2010 18:21Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 2066

  Strojenie Telewizor Condor T-5122 RM

  Mam telewizor Condor T-5122 RM i chciałbym go automatycznie nastroić do telewizji kablowej Aster (tak, żeby przeszukał wszystkie kanały itd). Niestety, żadna kombinacja klawiszy nie działa i wyglada na to, że będe to musiał robić ręcznie. Czy ktoś ma może dostęp do jakiejś instrukcji obsługi?...

  21 Mar 2010 21:57Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 747

  JVC c-s2181 - sposób strojenia TV?

  Poproszono mnie o znalezienie instrukcji do w/w TV lub znalezienie opisu jak ustawić i zapisać dany kanał. Podobno nie da się zapisać obecnie do pamięci znaleziony program. Być może to jest usterka a może brak umiejętności zestrojenia i dlatego szukam manual. Przekopałem spory kawałek internetu...

  29 Mar 2011 00:09Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 780

  strojenie odbiorników bez przemiany częstotliwości

  Będę wdzięczny za jakieś podpowiedzi - instrukcje dot. metodologii strojenia odbiorników o wzmocnieniu bezpośrednim. Próbuję zestroić praktycznie "nieczuły" odbiornik AEG 29gw.Czyli nie odbiera nic nawet na falach długich? Powinno, nawet przy dość dużym rozstrojeniu. Jeśli chodzi o strojenie, musisz...

  05 Maj 2014 06:28Odpowiedzi: 8 Wyświetleń: 3351

  UNIDEN UBC92XLT - jak zmienić krok strojenia by nie zmieniał się automatycznie.

  Witam, jeżeli wpisuje taką częstotliwość jak 168. 675 to automatycznie zmienia mi na 168. 680 Mam trzy plany bandowe gdzie na dany przedział częstotliwości są 3 różne kroki strojenia lecz na każdym jest to samo- jednak w instrukcji piszę że aby zmiana kroku została zatwierdzona należy po zmianie kroku...

  27 Paź 2014 20:52Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 2643

  Samsung LE23R86BD - brak w menu strojenia DVB-T

  Jak widać, skoro odbiornik, wedle wszelkich danych, ma MPEG2? Masz kartę CI?Jak stroić, w tym od zera, jest opisane w instrukcji obsługi.Na przykład

  21 Lis 2013 14:33Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 4788

  Samsung LE32C450 nie stroi kanałów/przestało działać przełącznie kanałów.

  Problem jak w opisie. Włączam czy to ręczne czy automatyczne strojenie, tv nie łapie i nie programuje kanałów. Również przełączanie programów nie działa (z pilota jak i z TV). Problem wystąpił nagle chociaż ostatnio polsat był zaśnieżony ale wyszukałem ręcznie i na innej częstotliwości znalazł...

  22 Sty 2014 00:53Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 3051

  DF2462 - Nieprawidłowe wskazania SWR podczas strojenia anteny

  Witam, mam problem ze strojeniem anteny i nie wiem czy problem jest w tanim mierniku DF2462 czy po prostu nie umiem tego zrobić.Mam antene President Florida+ radio President Harry III,SWR na kanale 1- 3na kanale 19- 1, 5na kanale 40- 1Niezależnie jak przemieszcze "beczke" na antenie to wskazania...

  21 Sie 2014 17:22Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 2331

  Generator w. do strojenia odbiorników

  Dziękuję za odpowiedź. Czy do takich celów nada się generator z minimalnym Vpp 1mV?Co się stanie jeżeli sygnał przy strojeniu będzie modulowany inną częstotliwością niż w instrukcji serwisowej strojonego sprzętu np. zamiast 1 kHz zastosuję400 Hz?

  10 Sty 2016 23:55Odpowiedzi: 9 Wyświetleń: 4467

  Standard C58 strojenie - utknąłem

  Fajne radio ale jednak odjechane było na SSB o prawie 1kHz.Postanowiłem je ponownie zestroić (wcześniej nie grzebałem).Generalnie mam dwa problemy:1. W sumie umiarkowany. Instrukcja odnosi się do wersji z rozszerzonym pasmem. W mojej sztuce przekroczenie 146MHz kończy się przeskokiem...

  14 Mar 2017 17:03Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 1407

  Antena Magnetic Loop na 11m - Jak stroić ant. przy nadawaniu i odbiorze.

  Witam, wyczytałem gdzieś że strojenie przy nadawaniu prowadzi się na swr na wskaźniku, zaś odbiór na największy sygnał z anteny/najsilniejszy szum w radiu/ Prawda to? Czy zwracać uwagę tylko na rezonans i nie zważać na swr.3. 1. 17. Nie wysyłaj pytań bardzo podstawowych, na które odpowiedzi można...

  06 Sty 2019 21:41Odpowiedzi: 12 Wyświetleń: 1713

  Problem ze Strojeniem w Elizabeth 3

  Witam ostatnio przestroiłem radio Elizabeth Stereo DST-203. Wszystko zrobiłem według instrukcji i radyjko odbiera dobrze stacje na zakresie FM. Lecz nie wiem czemu na zakresach:K2, K1, S i D wskazówka strojenia działa normalnie czyli wskazuje siłę sygnału co jest żecza normalną, a na zakresach:U1,...

  07 Kwi 2018 15:04Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 429

  Radmor 5412 jakie typy przyrządów do regulacji - strojenia

  Hej,Czy moglibyście mi wskazać konkretne nazwy i typy przyrządów nadające się najlepiej do przeprowadzenia regulacji i strojenia Radmora 5412 wg wykazu z oryginalnej instrukcji serwisowej (zdjęcie zamieściłem w załączniku).Z góry dziękuję.Mariusz

  14 Kwi 2019 16:18Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 420

  Yaesu FT-990 strojenie - dziwne zachowanie tunera

  Koledzy, kupiłam Yaesu FT-990, niestety bez instrukcji polskiej. Na razie działa pod 2x Ampro-80 V.Anteny jeszcze nie stroiłam. Miernik Diamond SX-600 pokazuje WFS:3, 570 MHz -3, 03, 580 MHz -2, 03, 590 MHz -1, 33, 595 MHz -1, 13, 600 MHz -1, 33, 610 MHz -2, 03, 620 MHz -3, 0czyli rezonans na 3, 595...

  22 Maj 2019 21:09Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 372

  Saba Freiburg Automatic 6-3D - strojenie automatyczne źle działa

  Trzeba sprawdzić strojenie automatyki. Jest opisane w instrukcji.Jeśli coś jeszcze mogę pomóc to proszę zerknąć [url=]tutaj.Powodzenia,Wojciech

  19 Kwi 2021 18:23Odpowiedzi: 41 Wyświetleń: 2283

  Sony ST-S730ES nie stroi automatycznie

  Witam wszystkich.To jest mój pierwszy temat na forum E.Kupiłem ostatnio tuner do mojego zestawu stereo. Dokładnie chodzi o Sony ST-S730ES. Zewnętrznie wygląda bardzo ładnie się na już swoje lata. Na ręcznym strojeniu normalnie można ustawić stację ale na automatycznym niestety przechodzi całą skalę...

  24 Kwi 2021 07:49Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 333

  Lemm AT-67 - Prawidłowe strojenie SWR

  Mikołaj przyniósł mi antenę Boomelemm Lemm AT-67. Taki mini Boomerang, promiennik ma 92cm, a przeciwwaga 68cm. Niestety Mikołaj zgubił, a na stronie sprzedawcy, producenta brak konkretnych wskazówek co do strojenia tej anteny. Wobec czego posłużyłem się instrukcją klasycznego Boomeranga,...

  18 Gru 2022 13:30Odpowiedzi: 12 Wyświetleń: 270

  Instrukcja do Video Sharpa VC-MH70 albo pokrewny model;)

  Witam wszystkich...Pilnie poszukuje instrukcji do Video Sharpa VC-MH70 albo pokrewnego modelu... Prosze o jakikolwiek link albo cos w tym stylu, lub jesli ktos posiada na kompie to na maila: vip(at)dwakroki. com.... Jezeli natomiast ktos posiada taka instrukcje w domu (na kartkach) chetnie odkupie...

  21 Maj 2005 12:05Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 1257

  Instrukcja do SANYO CEM2141PTX

  Witam, poszukuję instrukcji do SANYO CEM2141PTX - może być po angielsku, w ostateczności po niemiecku. Mam telewizor i zamiennego pilota, niestety nie wiem jak dostroić ten telewizor... (być może inne podobne modele np. CEM3041PTX, CEM4041PTX, CEM6041PTX stroi się w ten sam sposób, więc takimi instrukcjami...

  17 Lis 2007 19:25Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 2707

  Antena CB Almas Red 1/2 - instrukcja montażu

  Witam, Kupilem używaną antenę CB Almas Red 1/2 (segmentowa, zaciskana cybantami) ale nie mam do niej instrukcji montażu. Nie bardzo mi się chce eksperymentować i skakać po drabinie (mam swoje lata i mięsien piwny na dowód lat) więc może ktoś wie, gdzie można instrukcję montażu i strojenia znaleźć (niby...

  24 Kwi 2008 08:23Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 1692

  UKF-kaMotorola GP2000 - polska instrukcja i opis przestrojenia

  Witam WszystkichPosiadam UKFkę Motorola GP2000, niestety muszę ją przestroić. Zakładałem ten wątek jakiś czas temu, ale nic nie wskórałem, zostawiłem temat, a teraz znowu jestem zmuszony do niego powrócić, bo jest mi ona potrzebna.Jeżeli ktoś jest w posiadaniu instrukcji (najlepiej po polsku) z...

  05 Lut 2017 12:16Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 993

  Radio Śnieżnik DMT-410 11610 - Potrzebna instrukcja przestrojenia radia.

  Patrząc na zdjęcie głowicy w ogóle nie jest ona podobna do głowicy w Ślęży DMT-312 - który to odbiornik - jak twierdzą niektórzy - ma być ponoć bardzo podobny do Śnieżników DMT-403/410. A schemat twojego DMT-410 - nic nie wskazuje aby gdzieś był dostępny, bo nikt do dziś się nie pofatygował aby go zeskanować...

  07 Lis 2017 12:49Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 2694

  Philips VR-171 strojenie modulatora

  Mam problem z Philipsem VR 171. Potrzebuję opisu sposobu wejścia do opcji zmiany częstotliwości modulatora, bo zakłóca mi jeden z kanałów TV. Może kroś ma jakąś instrukcję? Szukałem w DS, ale tam na ten temat nic nie ma:sad: POMOCY!!!

  DVD/VCR/Kamery/BD Serwis 21 Wrz 2003 18:46Odpowiedzi: 9 Wyświetleń: 2458

  ... laserówka mi fochy stroi:(((

  ... co do naświetlenia bębna to mam napisane w instrukcji aby unikać naświetlania go światłem słonecznymwięcej niż 5 minut. Po dłuższym naświetlaniu należy odczekać kilka godzin, aż dojdzie on do siebie. Układ żwirciadło, soczewki cylindryczne, laser, sensor... jest na pewno ok. Po rzełożeniu process unit...

  Drukarki, ksero Profesjonalne 29 Maj 2003 13:58Odpowiedzi: 17 Wyświetleń: 3720

  SANYO C14EA80D chassis EC2A-14 problem ze strojeniem

  Napisz czy to jeszcze aktualne. Jeśli chcesz mogę Ci zeskanować fragment instrukcji obsługi (po niemiecku).

  06 Sty 2008 09:32Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 2013

  Blaupunkt - strojenie

  Moj problem dotyczy telewizora Blaupunkt MC 70-40 VT. Do TV nie mam ani instrukcji, ani oryginalnego pilota. Podczas wyszukiwania znajduje bez problemu programy nadawane z nadajnikow naziemnych natomiast "nie widzi" programow z kablówki. Prosze o pomoc.

  18 Mar 2004 00:16Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 1895

  Strojenie w tunerze cyfrowym.

  Niestety w tunerach cyfrowych nie jest to takie proste jak w analogowych, gdyż na jednej częstotliwości jest nadawanych często dużo programów.W związku z tym aby zaprogramować jakiś jeden konkretny program musisz wpisać w odpowiednim okienku parametry jego przekazu: częstotliwość, polaryzację,...

  SAT Serwis 03 Sie 2004 10:12Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 2240

  Problem ze strojeniem Panasonica

  Niedawno dostałem magnetowid Panasonic NV-HD600. Magnetowid ten został przywieziony ze Szwecji. Jest z nim następujący problem. Po podłączeniu magnetowidu do telewizora za pomocą kabla antenowego i dostrojeniu telewizora na 36 kanał wszystko jest OK. Film z kasety wyświetlany jest na ekranie czysto...

  26 Sie 2004 13:55Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 2402

  Antena CB - storm 27 - strojenie...

  Posiadam nową antenę Storm2 (plastikowa rura 1m). Zgodnie z instrukcją podłączyłem ją do CB przewodem RG58 o długości 2, 73m przez SWR miarkę. Radio wzbudzało się w dośc ciekawy sposób - trzaski i charczenie. SWR miarka niewiele mi pokazała. Kontrola przewodu na zwarcia nic nie wykazała, stosując dłuższy...

  24 Wrz 2010 14:30Odpowiedzi: 12 Wyświetleń: 8287

  strojenie anteny magnetycnej president florida ext

  ale obcina sie bat anteny tak? to jak przy stacjonarnej. mialem co do tego zabiegu pewne watpliwosci bo antena juz ma tylko 450mm ale chyba masz racje ze innego sposobu nie bedzie. bede probowal napisac do PRESIDENTA na ich stronach jak oni to sobie wyobrazaja i dla czego nie ma instrukcji. na razie dzieki. pozdrawiam...

  12 Kwi 2009 16:25Odpowiedzi: 34 Wyświetleń: 49528

  OR samochodowy Tramp - problem z napięciem strojącym

  Teoretycznie to wszystko zostało sprawdzone-podmienione, a dalej jest żle.Jeżeli stabilizowane napięcie z emitera tranzustora T206 wynosi dokładnie 7. 5V to pozostaje uszkodzenie L207/L208, co prawda w swojej praktyce tylko raz musiałem ją przewijać, ale widzę to jako jedyne rozwiązanie Twojego problemu.Instrukcja...

  03 Kwi 2005 17:31Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 2990

  AMSTRAD SAT 400 - instrukcja

  Czy ma ktos moze instrukcje do urzadzenia Amstrad SAT 400? Chodzi glownie o strojenie tego urzadzenia z pilota. Na pilocie nie ma mozliwosci wyboru czestotliwosci kanalu - pewnie jest potrzebna jakas kombinacja klawiszy - pytanie: jaka:)Dzieki z gory za pomoc!!!

  17 Kwi 2005 21:56Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 1040

  szukam instrukcji obsługi do Grundig 5201 infomat

  Witam. Szukma instrukcji obsługi (język dowolnym, byle nie chiński) do tego radyjka. Głównie zależy mi na informacji, jak wyłączyc strojenie automatyczne,JacekKrakówszamcio(at...

  06 Maj 2005 15:35Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 735

  Instrukcja do TV Grundig P 37-443

  Szukam instrukcji obsługi telewizora Grundig P 37-443 w jakim kolwiek języku. Albo jak ktoś wie to jakich klawiszy użyć żeby uruchomić strojenie dokładne. Z góry dzięki za pomoc.Pozdrawiam!!!

  31 Maj 2005 21:45Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 998

  Pioneer DEH-3100 - krok strojenia jak w USA

  PioneerAby ustawić zegarek przytrzymaj CLK i naciskaj 1 (godziny) lub 2 (minuty). Na podstawie modelu DEH-790 (stary kompakt).W modelach nowszych (już z serią P) jest specjalne menu ustawień. Aby się do niego dostać należy przy włączaniu radia za pomocą przycisku SOURCE przytrzymać klawisz F. Opcje...

  09 Sie 2005 21:19Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 2417

  Jak stroić Tele view TV70720 procesor TDA 9353PS/N1/2L0269

  A do instrukcji obsługi to nie łaska zerknąć:D

  11 Wrz 2005 19:42Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 813

  STM 6 kto stroił?

  Kto z kolegów stroił samochód na STM 6 ew. kto posiada polską instrukcję?Pozdrawiam

  Samochody Archiwum 19 Maj 2010 14:53Odpowiedzi: 8 Wyświetleń: 2156

  Unitra FAUST mini - spadła linka strojenia...

  Poszukaj instrukcji serwisowej tej Unitry. Tam powinno być

  03 Mar 2006 21:01Odpowiedzi: 15 Wyświetleń: 1738

  TV LOEWE CONCEPT 55VT. Odblokowanie strojenia stacji. Opcje serwisowe.

  ha ha ha a nie pasuje właśnie mówiłam 'WYNALAZEK" tylko wsad od niego ale tam jest instrukcja serwisowa przecież trzeba sie tylko doczytać nie starczyło mi punktów na ten schemat

  02 Kwi 2006 15:49Odpowiedzi: 8 Wyświetleń: 2309

  Blaupunkt - jak stroi się ręcznie fale radiowe?

  Poszukaj najpierw instrukcji na stronie producenta, najlepiej niemieckiej. Bo nie jesteśmy jasnowidzami jaki to model, bo taka nazwa występowała w różnych seriach.SławeK

  05 Kwi 2006 22:44Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 1808

  Amator 2b itp. Problem z założeniem linki mech. strojenia

  Dzięki (at)_PREDATOR_ za zainteresowanie. Juz sobie poradzilem, wykorzystując twoją instrukcję. W moim Amatorku brakowało kółeczka oznaczonego nr. 9. Ale po przeanalizowaniu problemu stwierdziłem, że to znacząco nie zmienia sposobu zakładania linki. Jeszcze raz dzięki za podanie szczegółowej instrukcji....

  06 Maj 2006 21:46Odpowiedzi: 16 Wyświetleń: 2189

  Tosca 303 strojenie, prosze o pomoc

  jak juz schrzaniłeś sprawę to kup głowicę UKF 88-108 i wstaw zgodnie z instrukcjąkoszty nie są wysokie

  14 Sie 2006 21:21Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 1767

  GRUNDIG CUC 3840 problem ze strojeniem

  Proponuję przeczytać dokładnie instrukcję obsługi. Tryb serwisowy służy do celów serwisowych i jest niepotrzebny zwykłemu użytkownikowi, który nie potrafi sklecić krótkiego zdania bez błędu ortograficznego.

  07 Lip 2006 13:16Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 849

  SHARP 70ES-14S - strojenie kanalow

  Niestety nie moge ustawic kanalow w powyzszym telewizorze. Przy parametrach do ustawiania programu mozna przeskakiwac tylko po kanalach. Niestety niektore programy telewizyjne snieza... jak dostroic taki kanal?Moze ktos ma instrukcje do tego modelu Sharpa?!!! Podaj markę, symbol i...

  07 Lip 2006 21:50Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 660

  Philips 14pt13... 14'' - strojenie kanalow

  a może tak instrukcje obsługi tv do ręki? a tak poważnie to należy nacisnąć razem dwa przyciski u dołu pilota, a jak pilot nie fabryczny to ból, pozdrawiam

  14 Lip 2006 18:48Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 1325

  Tuner TSH 113 strojenie i problem z częstotliwościami

  Właśnie przestrajam tuner TSH 113. Zgodnie ze wskazówkami znalezionymi na elektrodzie usunąłem kondensatory C 102, C 107, C 108 i C 120. Kondensator C 123 6, 8pF zamieniłem na 3, 3pF. Dalej strojąc zgodnie z instrukcją łapię stację RFM FM. Problem polega na tym, że nie mogę się wstroić niżej niż Radio...

  01 Sie 2006 06:24Odpowiedzi: 10 Wyświetleń: 4902

  Strojenie skrzyni JBL GTO1202D + wzmak HPB604?

  ok dobrze wiedziec a teraz pytanie z podlaczeniem mianowicie mniejwiecej wiem jak ale boje sie ze jak podlacze sl160 pod wzmaka to ze je spale mam sie czego bac? jak tak to jak ustawic zeby ich niespalic? u gory w zmaku podlanczam lewy glosnik na jeden kanal prawy glosnik na drugi kanal a sub mostkuje...

  CarAudio 04 Paź 2006 18:03Odpowiedzi: 28 Wyświetleń: 8604

  Magnetowid SANYO VHR 1100EE - problem ze strojeniem

  HejZnalazlem ten nieco zakurzony wątek, szukając czegoś o tym Sanyo. Sąsiadka staruszka dostala taki od syna czy wnuka, staroć ale podobno na chodzie (magnetowid oczywiście:) ale staruszka w sumie też), i poszukuje instrukcji obsługi do niego. Ma ktoś może coś takiego?

  09 Paź 2006 17:45Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 1262

  Antena ENERGY 5/8 - strojenie?

  Antena nie jest nowa. Ma z 10 lat. Po małej renowacji znowu zostanie założona. Pamiętam, że miałem do niej instrukcję, ale nie wim gdzi się schowała. Pamiętam też, że sam ją stroiłem ale nie pamiętam jak:)))Z dostępnością w sklepach może być róźnie ale poszukam..Dziękiftdi

  17 Paź 2006 14:16Odpowiedzi: 8 Wyświetleń: 1491

  strojenie sony KV-C295 1D

  Mam telewizor o takiej marce jak jest w tytule!! NIE mam pojecia jak go zanstroic!! POMOCY!!! Chodzi ci o wyszukiwanie programów? Dostępne jest tylko z pilota(oryginał RM831)-wejdz na bazę instrukcji obsługi na elektrodzie(patrz TV Sony KV-B2511k)

  08 Lis 2006 19:32Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 881

  sanyo cem6041 ptx-00 instrukcja obsługi

  Poszukuję instrukcji obsługi lub opis strojenia programów TV SANYO CEM6041 PTX-00!!! Podaj markę, symbol i rodzaj urządzenia w temacie!!!Posty bez powyższego w tytule, następnym razem, będą przenoszone do KOSZA.W tym dziale nie zajmujemy się poradami.

  24 Lis 2006 17:52Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 1417

  strojenie sibi

  jak zestroić sibi radio, dostałem zegar który do tego służy ale bez instrukcji i nie mogę nigdzie jej dostać. proszę o pomoc

  Samochody Elektryka i elektronika 28 Gru 2006 16:22Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 1739

  Szukam instrukcji do TV Philips 28ST1714

  Szukam instrukcji do TV Philips model 28ST1714/02B chassis GR2. 1 AAchodzi mi głównie o sposób automatycznego strojenia, krok po kroku, może po prostu ktoś ma taki TV i mógł by opisać jak się programuje ten TV, wiem że trzeba wcisnąć Install na kl. lokalnej i potem któryś z kolorowych na...

  16 Sty 2007 22:16Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 800

  K-SWR 2. Strojenie, wskazówka nie drgnie. Sprawny miernik?

  Kolega z niemiec zakupił mi takie cudeńko mam problem przy próbie sestrojenia wskazówka nawet nie drgnie;( Robie według instrukcji ze najpierw dajemy PTT i kręcimy gałką az do uzyskania set na fwdsprawdziłem i nie działa nawet nie drgnie co to może być? Walnięty ten cały K-SWR2 czy jak...

  07 Mar 2007 19:35Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 1362

  Strojenie starego radia Unitra Diora DML-351

  Witam od niedawna zachwycają mnie stare radia i dostałem Unitre (Diora) DML-351 i z oczywistej sprawy nie odbiera mi fal na teraźniejszych częstotliwościach:| i chciał bym sobie je nastroić a nie mam zielonego pojęcia jak? L proszę o pomoc fachowców którzy zaglądają na te forum J słyszałem że można...

  17 Maj 2007 13:57Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 4355

  Blaupunkt Daytona MP26 - skok strojenia FM

  Właśnie przed chwila kolega dzwonił do mnie że kupił takie radio i z tego co mówi skok przy strojeniu FM jest 0, 2MHz (90, 1 90, 3 90, 5 itd. ) czyli pachnie mi tu np: amerykańską technologią.Tylko że to radio zostało zakupione w Polsce i powinno spełniać europejskie wymagania. Czy ono czasem nie ma...

  11 Lip 2009 15:06Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 2609

  Strojenie TV Sony KV-X2951K

  Szukam instrukcję obsługi do TV Sony KV-X2951K. Dostałem TV bez instrukcji i nie mogę go zaprogramować. Proszę o pilną odpowiedz. :D

  23 Cze 2007 07:51Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 1822

  Philips EM2E jak wejść w tryb strojenia programów?

  Mam problem, rodzice dali mi swoj stary telewizor, niestety nie mieli zachowanej instrukcji obslugi, i nie moge znalezc funkcji ktora pozwoli na ustawienie programow. Może ktos ma podobny/ten sam model i mogłby mi pomoc:)Z góry dziekuje:)Poprawiłem tytuł. Proszę w przyszłości przestrzegać...

  17 Lip 2007 18:47Odpowiedzi: 9 Wyświetleń: 11026

  kenwood KDC-W3037 jak ustawić ręczne strojenie

  Mam prośbę może ktoś ma takie radio lub polską instrukcję nie wiem jak ustawić radio na tryb ręcznego strojenia, na auto łapie mi tylko radio maryja jak bym mógł ręcznie ustawić częstotliwości to było by ok. Pomóżcie bo dostanę szału jak za każdym razem po wejściu do samochodu słyszę ojca dyrektora.

  14 Paź 2007 15:12Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 4048

  TV Thomson 55MT16Tx - strojenie

  brak wejścia do menu nie można stroić nie działa na pilota i brak głosu co należy zrobić aby wejść do menu mam pilota RCT3004Dodano po 3proszę o instrukcję co należy zrobię aby wejść do menu w telewizorze thomson 55MT16Tx nie działa na pilota i brak głosu inne funkcje działają obraz jest...

  18 Sty 2008 20:53Odpowiedzi: 10 Wyświetleń: 9856

  Strojenie anteny CB z SWR

  Witam mam pytanie kupiłem SWR bez instrukcji juz zapomniałem jak ustawić ostatni raz robiłem to 16lat temu:) proszę o porade jak sie ustawia

  22 Mar 2008 10:12Odpowiedzi: 13 Wyświetleń: 12075

  Schneider Elite 28M - problem z obrazem i strojeniem

  Witam jeśli się nie mylę to systemy były opisane w menu strojenia jako (n1, n2, n3, n4) zmieniało się je przyciskiem "ideal" lub "i", różnie były opisane pilotach. Wiem że "Polkolor" montował też te TV w latach 90tych, może Ktoś z Kolegów ma taką instrukcję.

  02 Kwi 2008 19:30Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 1335

  Sony KV-21C5D - problem z dzwiekiem przy strojeniu.

  Mam nastepujacy problem z w/w telewizorem.Gdy telewizor znajdzie juz stacje nie ma ona wogole glosu, tzn z glosnikow slychac tylko szum i nic poza tym.Czy ktos wie w czym moze tkwic problem?A moze cos jest w menu przestawione?Znajde gdzies do pobrania opis jakiegos menu serwisowego albo...

  03 Maj 2008 10:34Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 1192

  Strojenie cb w samochodzie

  Kupiłem radio cb uniden pro 520 xl oraz antene montażową lemm at-1200 (ok 1, 2 m). Zamontowalem wszystko w samochodzie i zacząłem zestrajac, no i tutaj pojawily sie problemy. Cały czas najlepszy wynik SWR mam na kanale 1 (mimo iż cały czas skracałem promiennik to wyniki sie zmieniały ale wynik...

  14 Cze 2009 10:00Odpowiedzi: 18 Wyświetleń: 7027

  Daewoo AKD 0636 VA, stroi tylko w nieparzystych na FM

  nie mam instrukcji do radia więc nie da rady zaglądnąć, na necie instrukcji nie znalazłemDodano po 5Dzięki, już sobie sam pomogłem, na płytce koło procka są tranzystory/diody tworzące kratkę konfigurującą - wylutowałem diodę odpowiedzialną za region A1 i po włączeniu przed podaniem kodu odbiornik...

  08 Cze 2008 17:45Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 1410

  Lowe Planus 4872Z chassis 110Q40 - tryb strojenia

  Wedlug instrukcji typ pilota to Control 150. Typ jest zawsze podany nametce na tylniej obudowie. Z pilotami Loewe zawsze byly problemy.Zawsze brakuje jednego kodu do wejscia w tryb serwisowy. Ja mam zestawuzywanych pilotow i zawsze znajde brakujacy kod. Ten klawisz z przdodu TVmusisz Cztery...

  20 Cze 2008 04:54Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 1512

  Szukam instrukcji CAR 400 Philips

  Witam. Bardzo prosze jak to mozliwe o jakis link do instrukcji philips car 400, chodzi mi dokladnie o strojenie, dostrajanie i przypisywanie do danych klawiszy stacji radiowych. Z gory dziekuje.Zmieniłem temat na regulaminowy 11. 1-2

  Radia Samochodowe Szukam 26 Lip 2008 15:12Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 2538

  Strojenie anteny CB sirio sneak-27

  Te wskaźniki nie wiadomo dla czego, ale mają właśnie skalę od zera. Tak więc stwierdzenie, że SWR powinien być bliski zeru, jest na swój sposób prawidłowe...Tu chodzi o brak mocy odbitej czyli "zero",spotkałem to wyjaśnienie w instrukcji fabrycznej,Marek

  01 Sie 2008 23:32Odpowiedzi: 14 Wyświetleń: 7284

Instrukcja ponownego strojenia C P A 8011013

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja ponownego strojenia C P A 8011013

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja ponownego strojenia C P A 8011013