Instrukcja instalacji, użytkowania i konserwacji Honeywell Lyric T5 Wi Fi

Honeywell Lyric T5 Wi Fi to inteligentny termostat, który umożliwia proste programowanie i kontrolę temperatury w domu. Instalacja termostatu jest prosta i wymaga tylko kilku narzędzi. Przed instalacją należy upewnić się, że istnieje bezpośrednie połączenie z siecią Wi-Fi w domu. Używając aplikacji Honeywell Lyric T5 Wi Fi można ustawić temperaturę, monitorować temperaturę otoczenia i sterować oświetleniem. Aplikacja umożliwia także tworzenie harmonogramów, ustawianie temperatury na dany dzień i godzinę oraz przypomnienia o zbliżających się zmianach temperatury. Po zainstalowaniu i skonfigurowaniu termostatu należy regularnie sprawdzać jego funkcje, aby upewnić się, że nadal działa prawidłowo. W przypadku jakichkolwiek problemów z termostatem Honeywell Lyric T5 Wi Fi należy skontaktować się z technikiem serwisowym.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja instalacji, użytkowania i konserwacji Honeywell Lyric T5 Wi Fi

Wersja 4. 1 2021. 07. 04

Sprawdzenie jaki jest system operacyjny na punkcie bezprzewodowym.

Punkty dostępowe Cisco m. in z serii 1830, 1850, 2800 i 3800 mogą mieć obraz CAPWAP lub obraz Cisco Mobility Express, który umożliwia uruchomienie funkcji wirtualnego kontrolera bezprzewodowej sieci LAN w punkcie dostępowym.

Aby określić obraz i możliwości Punktu Dostępowego, wykonaj poniższe czynności

Krok 1 – zalogowanie się na AP

Zaloguj się do Access Point CLI używając konsoli i wpisz AP # show version i sprawdź co wyświetli system.

Domyślne dane logowania to Nazwa użytkownika: cisco i Hasło: cisco lub Cisco

Krok 2 – Obraz CAPWAP

Jeśli wyjście show version nie wyświetla parametrów AP Image Type i AP Configuration, jak zaznaczono poniżej, oznacza to, że AP uruchamia obraz CAPWAP i konwersja do Cisco Mobility Express jest wymagana, jeśli chcesz uruchomić funkcję kontrolera w punkcie dostępowym.

cisco AIR-AP1852E-UXK9 ARMv7 Processor rev 0 (v71) with 997184/525160K bytes of memory.Processor board ID RFDP2BCR021AP Running Image: 8. 2. 100. 0Primary Boot Image: 8. 0Backup Boot Image: 8. 1. 106. 33AP Image type: MOBILITY EXPRESS IMAGEAP Configuration: MOBILITY EXPRESS CAPABLE0 Gigabit Ethernet interfaces0 802. 11 RadiosRadio FW version. 1401b63d12113073a3C08aa67f0c039c0NSS FW version: NSS. AK. 0. c4-0Z026-E_cust C-1. 24160

Krok 3 – Obraz Mobility Express

Jeśli w show version wyświetlany jest AP Image type: MOBILITY EXPRESS IMAGE i AP Configuration: NOT MOBILITY EXPRESS CAPABLE lub AP Configuration: NOT ME OR EWC-AP CAPABLE , oznacza to, że chociaż punkt dostępowy ma obraz Cisco Mobility Express, jest skonfigurowany tak, aby działał tylko jako punkt dostępowy CAPWAP. Taki punkt dostępowy nie będzie pełnił funkcji kontrolera i nie będzie uczestniczył w procesie wyboru głównego w przypadku awarii aktywnego głównego punktu dostępowego.

cisco AI R-AP1852E-UXK9 ARMv7 Processor rev 0 (v7I) with 997184/726252K bytes of memory.
Processor board ID RFDP2BCR021
AP Running Image: 8. 101. 0
Primary Boot Image: 8. 0
Backup Boot Image: 8. 33
AP Image type: MOBILITY EXPRESS IMAGE
AP Configuration: NOT MOBILITY EXPRESS CAPABLE

Processor board ID FGL2504L4QJ
AP Running Image: 8. 10. 142. 5. 140. 0
Primary Boot Image Hash:
Backup Boot Image Hash:
AP Configuration: NOT ME OR EWC-AP CAPABLE

Aby ten AP mógł uruchomić funkcję kontrolera, wykonaj następujące polecenie z interfejsu wiersza polecenia AP. Więcej znajdziesz w sekcji -> Jak skonwertować punkt bezprzewodowy Cisco z trybu CAPWAP do Mobility Express?

AP#ap-type mobility-express tftp://

Jak skonwertować punkt bezprzewodowy Cisco z trybu Mobility Express do CAPWAP?

Kiedy zajdzie taka potrzeba? Gdy chcemy aby AP mógł się podłączyć do istniejącego już w sieci kontrolera WLAN.

Jeśli podłączymy AP, który pracuje w trybie Mobility Express, to najpierw uruchamia się w trybie AP i szuka kontrolera w sieci LAN (w tej samej sieci, lub poprzez adres IP uzyskany z serwera DHCP w odpowiedniej opcji). Jeśli nie znajdzie kontrolera, to sam uruchamia się w tybie Mobility Express i AP próbuje się podłaczyć do kontrolera uruchomionego własnie na tym AP. Potrzebny jest serwer DHCP.

Jak skonwertować AP z trybu Mobility Express to CAPWAP aby mógł się podłączyć do istniejącego już w sieci kontrolera WLAN?

Jest kilka sposobów:

Przykład 1

Mamy punkt bezprzewodowy AIR-AP1832I-E-K9C, który przychodzi z obrazem kontrolera tj Mobility Express i chcemy go przerobić, aby sam mógł się podłączyć do istniejącego już w sieci kontrolera.

Krok 1

Konfigurujemy przez wizard WLC na tym AP. Instrukcja jak to zrobić: Deploying Mobility Express

Krok 2.

Przechodzimy na tryb AP i konwertujemy z ME na tryb CAPWAP

(Cisco Controller) >apciscoshell!! Warning!! : You are entering ap shell. This will stop you from establishing new telnet/SSH/Web sessions to controller.Also the exsisting sessions will be suspended till you exit the ap shell.To exit the ap shell, use 'logout'User Access VerificationUsername: CiscoPassword: CiscoAP548A. BA6E. 1BD8>enableAP548A. 1BD8#apcapwap Switch to CAPWAP AP typemobility-express Switch to Mobility Express AP typeAP548A. 1BD8#ap capwapAP is the Master AP, system will need a reboot when ap type is changed to CAPWAPDo you want to proceed? (y/N) YCleaning ME config if any..Cleaning config files..[*02/11/2021 16:23:33. 0050] AP Type changed: ME to CAPWAP. AP Mode changed to local mode. AP Rebooting...[*02/11/2021 16:23:33. 0050] Cleaning DTLS before Resetting to CAPWAP..[*02/11/2021 16:23:33. 0050][*02/11/2021 16:23:33. 0050] CAPWAP State: DTLS Teardown[*02/11/2021 16:23:33. 0350] AP Rebooting: Reset Reason - AP Type Changed from ME to CAPWAPWriting reload timestamp (Thu Feb 11 16:23:33 UTC 2021) to diskThe system is going down NOW! 
Krok 3

podłącz AP do sieci, w której jest WLC i AP powinien się do niego podłączyć.

Jak skonwertować punkt bezprzewodowy Cisco z trybu CAPWAP do Mobility Express?

Kiedy zajdzie taka potrzeba? Gdy chcemy aby AP stał się kontrolerem.

Przykład 1

Mamy punkt bezprzewodowy AIR-AP1852I-E-K9, który przychodzi z obrazem CAPWAP chcemy go przerobić do trybu tj Mobility Express aby sam stał się kontrolerem sieci bezprzewodowej.

Krok 1

Ściągamy rekomendowane dla AP1852 oprogramowanie ze strony Cisco -> Cisco Mobility Express – 8. 0

Plik AIR-AP1850-K9-8-10-142-0. tar

Krok 2.

Udostępniamy na serwerze TFTP plik z obrazem. Na AP po zalogowaniu u. cisco p: Cisco, enable Cisco wydajemy polecenie:

AP188B. 4504. 30C8#ap-type mobility-express tftp://192. 168. 10/AIR-AP1850-K9-8-10-142-0. tar

Poniżej procedura:

AP188B. 30C8#sh ver....cisco AIR-AP1852I-E-K9 ARMv7 Processor rev 0 (v7l) with 996244/789248K bytes of memory.Processor board ID XXXXXXXXXXXAP Running Image: 8. 7. 0Primary Boot Image: 8. 0Backup Boot Image: 8. 135. 0Primary Boot Image Hash:Backup Boot Image Hash:2 Gigabit Ethernet interfaces2 802. 11 RadiosRadio FW version: 5fd9df2ef70d087b014a57c17ecc942bNSS FW version: wstephen,Base ethernet MAC Address: 18:8B:45:04:30:C8Part Number: 0-0000-00PCA Assembly Number: 074-13149-02PCA Revision Number: 01PCB Serial Number: XXXXXXXXXXXTop Assembly Part Number: 000-00000-00Top Assembly Serial Number: XXXXXXXXXXXTop Revision Number: A0Product/Model Number: AIR-AP1852I-E-K9AP188B. 30C8#[*12/07/2018 11:42:45. 8916][*12/07/2018 11:42:45. 8916] CAPWAP State: DiscoveryUsername: ciscoPassword: CiscoAP188B. 30C8>enPassword: CiscoAP188B. tarStarting the ME image download...It may take a few minutes to finish download.If it is longer, please abort command, check network connection and try again######################################################################## 100. 0%Image transfer complete.Image downloaded, writing to flash...do CHECK_ME, part1 is active partImage signing verify success.Verify returns 0Unlocking /dev/mtd4...Erasing /dev/mtd4...23+0 records in23+0 records outupgrade. sh: part to upgrade is part2upgrade. sh: activate part2, set BOOT to part2upgrade. sh: AP primary version: 8. 0Archive done.[*12/07/2018 11:58:00. 7457]..... No change in AP Type Configuration......Writing reload timestamp (Fri Dec 7 11:58:45 UTC 2018) to disk[12/07/2018 11:58:46. 1915] UBIFS: un-mount UBI device 0, volume 3The system is going down NOW!...Found new boot image.Validating new image integrity... Passed.Erasing current boot.Erasing at 0x16f000 -- 100% complete.Copy boot image...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................First validation passed.Active new image.................................Second validation passed.Disable backup copy...Erasing at 0x33f000 -- 100% complete.Boot upgrade completed.resetting...U-Boot 2012. 07 (btldr release 38) (Oct 29 2019 - 06:39:45)
...AP 1832/1852 detected...Power Type: 802. 3af POE or Others detected...Signature returns 0BL signing verification success, continue to run...Auto boot mode, use bootipq directlyHit ESC key to stop autoboot: 0Specified BOOT: part2Booting from part2Read 1024 bytes from volume part2 to 45000000Read 62847748 bytes from volume part2 to 45000000Image signing verification success, continue to run...Using machid 0x1260 from environmentStarting image... 

Krok 3

AP po restarcie uruchamia się w trybie CLI i konfiguracji Wizarda

Enabling Controller ProvisioningPnP config is saved to storageHostname is not compliant to RFC!.Hostname can contain max of 24 characters namely Upper/lowercase letters, numbers, dot, hyphen.Hostname should always start with an alphabet and should not end with '. ' or '-'.Configuring management interfacesh: write error: Broken pipeEnabling mgmt via wirelessEnabling Provisioning SSIDSSID: CiscoAirProvision, Admin Status: 1, Interface Name: management, 802. 11 Auth: WPA2-PSK, Wi-Fi Protected Access: Enabled(Cisco Controller)Cisco Aironet 1850 Series Mobility ExpressWelcome to the Cisco Wizard Configuration ToolUse the '-' character to backupEnter Administrative User Name (24 characters max): adminEnter Administrative Password (3 to 127 characters): *********Use at least three of the following four classes in the password: lowercase letters, uppercase letters, digits or special characters.Enter Administrative Password (3 to 127 characters): **********Re-enter Administrative Password: **********System Name [Cisco-188b. 30c0] (24 characters max): MobilityExpress1850Enter User Name for AP (24 characters max): apEnter Password for AP (6 to 127 characters): *********Enter Password for AP (6 to 127 characters): **********Re-enter Password for AP: **********Enter Enable Password for AP (6 to 127 characters max): **********Re-enter Enable Password for AP: **********Enter Country Code list (enter 'help' for a list of countries) [US]: PLConfigure a NTP server now? [YES][no]: noConfigure the system time now? [YES][no]:Enter the date in MM/DD/YY format: 02/28/21Enter the time in HH:MM:SS format: 23:31:14Enter timezone location index (enter 'help' for a list of timezones): help1. (GMT-12:00) International Date Line West 2. (GMT-11:00) Samoa3. (GMT-10:00) Hawaii 4. (GMT -9:00) Alaska5. (GMT -8:00) Pacific Time (US and Canada) 6. (GMT -7:00) Mountain Time (US and Canada)7. (GMT -6:00) Central Time (US and Canada) 8. (GMT -5:00) Eastern Time (US and Canada)9. (GMT -4:00) Altantic Time (Canada) 10. (GMT -3:00) Buenos Aires (Agentina)11. (GMT -2:00) Mid-Atlantic 12. (GMT -1:00) Azores13. (GMT) London, Lisbon, Dublin, Edinburgh 14. (GMT +1:00) Amsterdam, Berlin, Rome, Vienna15. (GMT +2:00) Jerusalem 16. (GMT +3:00) Baghdad17. (GMT +4:00) Muscat, Abu Dhabi 18. (GMT +4:30) Kabul19. (GMT +5:00) Karachi, Islamabad, Tashkent 20. (GMT +5:30) Colombo, Kolkata, Mumbai, New Delhi21. (GMT +5:45) Katmandu 22. (GMT +6:00) Almaty, Novosibirsk23. (GMT +6:30) Rangoon 24. (GMT +7:00) Saigon, Hanoi, Bangkok, Jakatar25. (GMT +8:00) HongKong, Beijing, Chongqing 26. (GMT +9:00) Tokyo, Osaka, Sapporo27. (GMT +9:30) Darwin 28. (GMT+10:00) Sydney, Melbourne, Canberra29. (GMT+11:00) Magadan, Solomon Is., New Caledonia 30. (GMT+12:00) Kamchatka, Marshall Is., Fiji31. (GMT+12:00) Auckland (New Zealand) 32. (GMT+10:30) Adelaide, South AustraliaEnter timezone location index (enter 'help' for a list of timezones): 14Management Interface IP Address Configuration [STATIC][dhcp]:Management Interface IP Address: 192. 128. 101Management Interface Netmask: 255. 255. 0Management Interface Default Router: 192. 1Create Management DHCP Scope? [yes][NO]: noEmployee Network Name (SSID)? : 1850Employee Network Security? [PSK][enterprise]: PSKEmployee PSK Passphrase (8-63 characters)? : *******Incorrect passphraseInvalid responseEmployee PSK Passphrase (8-63 characters)? : ***************Re-enter Employee PSK Passphrase: ***************Enable RF Parameter Optimization? [YES][no]:Client Density [TYPICAL][Low][High]:Traffic with Voice [NO][Yes]: yesSet internal AP to Flex+Bridge mode [yes][NO]:Configuration correct? If yes, system will save it and reset. [yes][NO]: yesConfiguration saved!Resetting system with new configuration... 

Jak podłączyć nowy AP do ME, jeśli mają różne wersje oprogramowania?

Co można zrobić?

Przykładowo mamy już uruchomiony kontroler CME z obrazem 8. 140 lub 8. 142 na którym działa AP i chcemy dodać kolejne AP, które dotarły jako lekkie z obrazem 8. 130.
Może być problem jak. Co należy zrobić?

AP:APA488. 731B. D8A8#sh ver...cisco AIR-AP1542I-E-K9 ARMv7 Processor rev 5 (v7l) with 1015620/737780K bytes of memory.Processor board ID FGL2524L3LCAP Running Image: 8. 0Backup Boot Image: 0. 01 Gigabit Ethernet interfaces2 802. 11 Radios

Kontroler z ME

pojawia się problem.

[*06/23/2021 14:53:06. 4868] CAPWAP State: Image Data[*06/23/2021 14:53:06. 4885] AP image version 8. 0 backup 0. 0, Controller 8. 0[*06/23/2021 14:53:06. 4885] Version does not match.[*06/23/2021 14:53:06. 5565] upgrade. sh: Script called with args:[PRECHECK][*06/23/2021 14:53:06. 6533] do PRECHECK, part2 is active part[*06/23/2021 14:53:06. 7028] upgrade. sh: /tmp space: OK available 80584, required 40000[*06/23/2021 14:53:06. 7040] wtpImgFileReadRequest: request ap1g5, local /tmp/part. tar[*06/23/2021 14:53:06. 7081] Image Data Request sent to 192. 99, fileName [ap1g5], slaveStatus 0[*06/23/2021 14:53:06. 7108] Image Data Response from 192. 99[*06/23/2021 14:53:06. 7109] AC rejected join request[17], try again later.[*06/23/2021 14:53:06. 7110] WLC (type=1) rejected image download

Krok 1) Ściągnąć soft ME w odpowiedniej wersji i konwertujemy AP na ME

APA488. D8A8#ap-type mobility-express tftp://192. 2/AIR-AP1540-K9-ME-8-5-140-0. tar

Krok 2) Po przeładowaniu AP, przejść przez wizard i skonfigurować WLC

(Cisco Controller)Cisco Aironet 1542 Series Mobility ExpressWould you like to terminate autoinstall? [yes]:

Krok 3) Po przeładowaniu z trybu kontrolera, sprawdzić wersję softu na AP i zmienić na tryb pracy AP na capwap

(Cisco Controller) >show sysinfoManufacturer's Name.............................. Cisco Systems Inc.Product Name..................................... Cisco ControllerBuild Info....................................... Engineering SpecialProduct Version.................................. 8. 0(Cisco Controller) >apciscoshell...logowanie...APA488. D8A8#apPA488. D8A8#ap capwapAP is the Master AP, system will need a reboot when ap type is changed to CAPWAP. Do you want to proceed? (y/N)y[*06/24/2021 00:55:01. 3099] Cleaning ME config if any.. 

przeładować. AP uruchamia się wówczas w trybie CAPWAP – NOT MOBILITY EXPRESS CAPABLE

APA488-731B-DA38#sh vercisco AIR-AP1542I-E-K9 ARMv7 Processor rev 5 (v7l) with 1016204/728192K bytes of memory.Processor board ID FGL2524L3LBAP Running Image: 8. 0AP Image type: MOBILITY EXPRESS IMAGEAP Configuration: NOT MOBILITY EXPRESS CAPABLE

Krok 4) Wyczyścić całkowicie konfigurację z haseł.

W przypadku AP 1542 wystarczy przytrzymać przycisk reset przez ponad 20 sekund po podłączeniu zasilania. Licznik sekund widoczny jest na konsoli.

https://www. com/c/en/us/td/docs/wireless/access_point/1540/installation/guide/1540hig/ch3. html#73943

Button is pressed. Configuration reset activated..Keep the button pressed for > 20 seconds for full resetWait for the button to be released....Button pressed for 22 secondsSetting env for full reset..Writing to Nand... doneSpecified BOOT: part1Booting from part1

Nowy AP jest gotowy aby podłączyć się do WLC z ME bo ma obraz zgodny z tym, który jest na ME.

Po restarcie AP uruchamia się w trybie MOBILITY EXPRESS CAPABLE czyli sam może być kontrolerem w przypadku awarii pierwszego podstawowego kontrolera.

APA488. D8A8#sh vecisco AIR-AP1542I-E-K9 ARMv7 Processor rev 5 (v7l) with 1016204/740252K bytes of memory.AP Running Image: 8. 0AP Configuration: MOBILITY EXPRESS CAPABLE

Uwaga 1. Jeśli po uruchomieniu ten nowy AP nie znajdzie kontrolera np. z ME, wówczas sam przejdzie w tryb konfiguracji kontrolera. Jeśli AP otrzyma adres IP i wykryje kontroler np. ME to się do niego podłączy w trybie ME Capable.

Uwaga 2: Jeśli AP z ME, który jest oznaczony jako Primary Controller przestanie działać, inny AP, który jest ME Capapable przejmie automatycznie jego funkcję oraz konfigurację i zacznie działać jako Primary Controller. Co jest korzyścią, w przypadku awarii podstawowego kontrolera.

 • Przykładowo AP z adresem MAC DA38 jest Primary Controller – został odłączony.
 • Wówczas AP z adresem MAC D8A8, który był ME Capapable stał się kontrolerem Primary Controller  i przejął konfigurację i pozostałe AP się podłączyły do niego.
 • Po podłączeniu AP z adresem MAC DA38 podłączył się do nowego kontrolera z trybie ME Capapable, czyli w razie czego może się stać się kontrolerem podstawowym w przypadku awarii Primary Controllera.

APA488. D8A8#[*06/24/2021 00:58:06. 2199] Waiting for uplink IPv4 configurationEnabling Controller ProvisioningCan't open format specifier database File:No such file or directory at /bsn/xml2cli_optimized line 43.Configuring management interfaceAs the Mgmt Address is updated, all the DHCP scopes with Central NAT enabled will be disabled and enabledAs the Mgmt Address is updated, all the WLANs associated with central NAT enabled scopes will be enabled and disabledWould you like to terminate autoinstall? [yes]:Enter Administrative User Name (24 characters max):

Uwaga 3

Jeśli po podłączeniu AP do sieci gdzie jest kontroler na AP pojawi się poniższy komunikat:

[*06/02/2021 18:35:56. 0000] CAPWAP State: DTLS Setup[*06/02/2021 18:35:56. 2399] dtls_process_packet: DTLS Error: 1046[*06/02/2021 18:35:56. 2399] dtls_process_packet: The controller shut down the DTLS connection.[*06/02/2021 18:35:56. 2399] dtls_process_packet: Please verify that the AP certificate is valid and has not expired.[*06/02/2021 18:36:53. 0099] dtls_disconnect: ERROR shutting down dtls connection... 

Należy sprawdzić, czy na WLC jest podana dobrze data. W naszym przypadku, okazało się, że jest ma miesiąc opóźnienia.

*07/02/2021 18:37:04. 0000] CAPWAP State: DTLS Setup[*07/02/2021 18:37:04. 3899][*07/02/2021 18:37:04. 3899] CAPWAP State: Join[*07/02/2021 18:37:04. 3999] Sending Join request to 192. 99 through port 5264[*07/02/2021 18:37:04. 4099] Join Response from 192. 99[*07/02/2021 18:37:04. 5299][*07/02/2021 18:37:04. 5299] CAPWAP State: Image Data[*07/02/2021 18:37:04. 6099] do NO_UPGRADE, part1 is active part[*07/02/2021 18:37:04. 6099][*07/02/2021 18:37:04. 6099] CAPWAP State: Configure[*07/02/2021 18:37:04. 6199] DOT11_CFG[0] Radio Mode is changed from FlexConnect to FlexConnect[*07/02/2021 18:37:04. 6199] DOT11_CFG[1] Radio Mode is changed from FlexConnect to FlexConnect[*07/02/2021 18:37:04. 7699] DOT11_DRV[0]: Start Radio0[*07/02/2021 18:37:04. 8099] DOT11_DRV[1]: Start Radio1[*07/02/2021 18:37:04. 8199] DOT11_DRV[1]: Stop Radio1[*07/02/2021 18:37:04. 8199] DOT11_DRV[1]: Start Radio1[*07/02/2021 18:37:04. 8299] DOT11_DRV[1]: Stop Radio1[*07/02/2021 18:37:04. 8299] DOT11_DRV[1]: Start Radio1[*07/02/2021 18:37:05. 3499][*07/02/2021 18:37:05. 3499] CAPWAP State: Run[*07/02/2021 18:37:05. 5199] AP has joined controller Cisco_1a:a1:20[*07/02/2021 18:37:05. 5399] Flexconnect Switching to Connected Mode! 

Po zmianie daty, AP nawiązał połączenie CAPWAP z kontrolerem.

Linki:

 • Cisco Mobility Express Deployment Guide Chapter: Conversion
 • Deploying Cisco Mobility Express Solution
 • Field Notice: FN – 63942 – Wireless Lightweight Access Points and WLAN Controllers Fail to Create CAPWAP/LWAPP Connections Due to Certificate Expiration – Software Upgrade Recommended
 • W razie pytań, zapraszamy do kontaktu.

  Zespół NetProf

  Wersje

 • 4. 04 – dodanie sekcji – Please verify that the AP certificate is valid and has not expired
 • 4. 0 2021. 06. 24 – dodanie sekcji: Jak podłączyć nowy AP do ME, jeśli mają różne wersje oprogramowania?
 • 3. 03. 09 – dodanie sekcji Sprawdzenie jaki jest system operacyjny na punkcie bezprzewodowym CAPWAP czy ME?
 • 2. 02. 28 – dodanie części z migracji z CAPWAP do Mobility Express
 • 1. 12 – powstanie dokumentu
 • Instrukcja instalacji, użytkowania i konserwacji Honeywell Lyric T5 Wi Fi

  Bezpośredni link do pobrania Instrukcja instalacji, użytkowania i konserwacji Honeywell Lyric T5 Wi Fi

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Instrukcja instalacji, użytkowania i konserwacji Honeywell Lyric T5 Wi Fi