Instrukcja czyszczenia Epson Powerlite 825

Instrukcja czyszczenia Epson Powerlite 825 to bezpieczne i skuteczne rozwiązanie dla urządzeń Epson. Przed wykonaniem czyszczenia należy upewnić się, że projektor jest wyłączony. Następnie należy wyjąć filtr odpylający i umyć go w letniej wodzie z mydłem. Po umyciu wystarczy wytrzeć filtr suchym ręcznikiem i włożyć go z powrotem do projektora. Na koniec należy sprawdzić, czy wszystkie podzespoły są czyste. Czyszczenie projektora Epson Powerlite 825 powinno być wykonywane co 3 do 6 miesięcy w celu zapewnienia optymalnej wydajności.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja czyszczenia Epson Powerlite 825

Jeśli wydruk jest nieoczekiwanie blady lub zawiera brakujące punkty, można zidentyfikować problem, sprawdzając dysze głowicy drukującej.

Dysze głowicy drukującej można sprawdzić z poziomu komputera za pomocą programu narzędziowego Nozzle Check (Test dysz) lub z poziomu drukarki, korzystając z przycisków.

Korzystanie z programu narzędziowego Nozzle Check (Test dysz) w systemie Windows

Aby skorzystać z programu narzędziowego Nozzle Check (Test dysz), należy wykonać opisane poniżej czynności.

Upewnić się, że żadna kontrolka nie wskazuje błędu.

Upewnić się, że do podajnika arkuszy załadowano papier w formacie A4.

Kliknąć prawym przyciskiem myszy ikonę drukarki znajdującą się na taskbar (pasek zadań), a następnie kliknąć polecenie Nozzle Check (Test dysz).

Jeśli ikona drukarki nie jest widoczna, należy postępować zgodnie z informacjami dotyczącymi dodawania ikony zawartymi w następnym rozdziale. com/onlineguides/pl/s22/html/files/step_4. gif"/>

Postępować według instrukcji wyświetlanych na ekranie.

Korzystanie z programu narzędziowego Nozzle Check (Test dysz) w systemie Mac OS X

Przejść do okna dialogowego Epson Printer Utility 4.

Kliknąć przycisk Nozzle Check (Test dysz) w oknie dialogowym Utility (Program narzędziowy). com/onlineguides/pl/s22/html/files/step_5. gif"/>Korzystanie z przycisków drukarki

W celu sprawdzenia dysz głowicy drukującej przy użyciu przycisków drukarki należy postępować zgodnie z instrukcjami opisanymi poniżej.

Wyłączyć drukarkę.

Po włączeniu się drukarki zwolnić oba przyciski. Drukarka wydrukuje arkusz testu dysz.

Poniżej znajdują się dwa arkusze testu dysz.

Porównać jakość wydrukowanej strony z poniższym przykładem. Jeśli nie wystąpiły żadne problemy z jakością (przerwy lub brakujące fragmenty linii testowych), głowica drukująca działa prawidłowo. com/onlineguides/pl/s22/html/images/hh99023h. gif"/>

Jeśli widoczne są brakujące fragmenty linii (jak pokazano poniżej), może to oznaczać, że jedna z dysz jest zatkana lub że głowica jest nieprawidłowo wyrównana. com/onlineguides/pl/s22/html/images/hh99024h. gif"/>

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 1

Epson Projectors.
The #1 projector brand in the world.

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 2
The Number One Projector Brand In The World. Combining best-in-class value with world-class performance, our business projector line-up delivers powerful image quality, incredible color, and the advanced features you need to enhance collaboration while ensuring a total low cost of ownership. ™ Long Lasting, Energy Effi cient E-TORL Lamps: Native WXGA (1280x800) Resolution: Maximizes light using micro-refl ectors. Saves on expenses without sacrifi cing Ensures amazing detail and makes it easy to
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 3
Large Rooms and Auditoriums PowerLite Pro PowerLite Pro PowerLite Pro PowerLite PowerLite PowerLite PowerLite G5350NL G5200WNL G5150NL G5000 6110i 1825 1810p Basics Lumens - Color/White* 5000/5000 4200/4200 4000/4000 4000/4000 3500/3500 3500/3500 3500/3500 Native Resolution** XGA WXGA XGA XGA XGA XGA XGA Native Aspect Ratio*** 4:3 16:10 4:3 4:3 4:3 4:3 4:3 Weight (lbs) 15. 0 lb 14. 81 lb 14. 8 lb 14. 55 lb 15. 4 lb 6. 9 lb 6. 5 lb † Dimensions (inches) 18. 5 x 13. 26 x 5. 94 18. 94 18.
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 4
Ultra Mobile/Small-Medium Rooms PowerLite PowerLite PowerLite PowerLite PowerLite PowerLite PowerLite 1735W 1730W 1725 1720 1715c 410W 826W Basics Lumens - Color/White* 3000/3000 3000/3000 3000/3000 3000/3000 2700/2700 2000/2000 2500/2500 Native Resolution** WXGA WXGA XGA XGA XGA WXGA WXGA Native Aspect Ratio*** 16:10 16:10 4:3 4:3 4:3 16:10 16:10 Weight (lbs) 3. 96 lb 3. 74 lb 3. 7 lb 7. 9 lb 7. 0 lb † Dimensions (inches) 11. 2 x 7. 9 x 2. 8 11. 8 1
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 5
Small-Medium Rooms PowerLite PowerLite PowerLite PowerLite PowerLite PowerLite PowerLite 825 85 84 83+ W6 78 S6 Basics Lumens - Color/White* 3000/3000 2600/2600 2600/2600 2200/2200 2000/2000 2200/2200 2200/2200 Native Resolution** XGA XGA XGA XGA WXGA XGA SVGA Native Aspect Ratio*** 4:3 4:3 4:3 4:3 16:10 4:3 4:3 Weight (lbs) 7. 0 lb 7. 0 lb 6. 2 lb 6. 0 lb † Dimensions (inches) 12. 9 x 9. 8 x 4. 3 12. 6 x 3. 6 12. 6
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 6
Epson America, Inc. • 3840 Kilroy Airport Way • Long Beach, CA 90806 • www. Epson. com/projectors CPD-VM22835
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 1

Epson Projectors.
The #1 projector brand in the world.

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 2
The Number One Projector Brand In The World. Combining best-in-class value with world-class performance, our business projector line-up delivers powerful image quality, incredible color, and the advanced features you need to enhance collaboration while ensuring a total low cost of ownership. ™ Long Lasting, Energy Effi cient E-TORL Lamps: Native WXGA (1280x800) Resolution: Maximizes light using micro-refl ectors. Saves on expenses without sacrifi cing Ensures amazing detail and makes it easy to
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 3
Large Rooms and Auditoriums PowerLite Pro PowerLite Pro PowerLite Pro PowerLite PowerLite PowerLite PowerLite G5350NL G5200WNL G5150NL G5000 6110i 1825 1810p Basics Lumens - Color/White* 5000/5000 4200/4200 4000/4000 4000/4000 3500/3500 3500/3500 3500/3500 Native Resolution** XGA WXGA XGA XGA XGA XGA XGA Native Aspect Ratio*** 4:3 16:10 4:3 4:3 4:3 4:3 4:3 Weight (lbs) 15. 0 lb 14. 81 lb 14. 8 lb 14. 55 lb 15. 4 lb 6. 9 lb 6. 5 lb † Dimensions (inches) 18. 5 x 13. 26 x 5. 94 18. 94 18.
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 4
Ultra Mobile/Small-Medium Rooms PowerLite PowerLite PowerLite PowerLite PowerLite PowerLite PowerLite 1735W 1730W 1725 1720 1715c 410W 826W Basics Lumens - Color/White* 3000/3000 3000/3000 3000/3000 3000/3000 2700/2700 2000/2000 2500/2500 Native Resolution** WXGA WXGA XGA XGA XGA WXGA WXGA Native Aspect Ratio*** 16:10 16:10 4:3 4:3 4:3 16:10 16:10 Weight (lbs) 3. 96 lb 3. 74 lb 3. 7 lb 7. 9 lb 7. 0 lb † Dimensions (inches) 11. 2 x 7. 9 x 2. 8 11. 8 1
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 5
Small-Medium Rooms PowerLite PowerLite PowerLite PowerLite PowerLite PowerLite PowerLite 825 85 84 83+ W6 78 S6 Basics Lumens - Color/White* 3000/3000 2600/2600 2600/2600 2200/2200 2000/2000 2200/2200 2200/2200 Native Resolution** XGA XGA XGA XGA WXGA XGA SVGA Native Aspect Ratio*** 4:3 4:3 4:3 4:3 16:10 4:3 4:3 Weight (lbs) 7. 0 lb 7. 0 lb 6. 2 lb 6. 0 lb † Dimensions (inches) 12. 9 x 9. 8 x 4. 3 12. 6 x 3. 6 12. 6
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 6
Epson America, Inc. • 3840 Kilroy Airport Way • Long Beach, CA 90806 • www. Epson. com/projectors CPD-VM22835

Instrukcja czyszczenia Epson Powerlite 825

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja czyszczenia Epson Powerlite 825

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja czyszczenia Epson Powerlite 825